آقای دکتر علیرضا راشکی

Dr. Alireza Rashki

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (515839)

52
22
2
2
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد (1398)
  • پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (1385)