ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رضا جعفری

Reza Jafari

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181853)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رضا جعفری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات رضا جعفری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالههمبستگی بین مشخصات نانو ساختاری لایه های نازک آلمینیومی و پراکندگی نور به روش کیرشهفهشتمین کنفرانس ماده چگال1385
2دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه تلفات جریانهای گردابی در خطوط و کابلهای انتقال به روش اجزاء محدوددهمین کنفرانس بین المللی برق1374
3دریافت فایل PDF مقالهمحاسبات پارامترهای انتقال و کابلهای به روش اجزاء محدودسیزدهمین کنفرانس بین المللی برق1377
4دریافت فایل PDF مقالهRailroad Crossing Wayside Horn: Resident's Relief and Driver's Safetyهشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی رفتارهای غیر خطی سطح واسط الکترود - الکترولیت توسط استخراج پارامترهای مدار معادل از نتایج آزمایشگاهیشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت روش کیرشوف با تعیین مورفولوژی سطوح ناهموار شیشه ایدوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت داده های سنجش از دور برای تخمین تبخیر و تعرق اراضی کشاورزیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
8دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سیگنال خروجی یک سیستم مقطع نگاری هم دوسی نوریچهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقطع نگاری امپدانس الکتریکی در تست های غیرمخرب و مهندسی پزشکی و پیشرفت های اخیر آندومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب1387
10دریافت فایل PDF مقالهUse of remote sensing for drought assessment and monitoringاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهفعال سازی سطح پایه های پلیمری بوسیله پلاسما ، ایجاد پوشش های تیتانیم دی اکساید و بررسی خواص فوتوکاتالیستینهمین کنفرانس ماده چگال 1387
12دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی یک دمدولاتور حساس به فاز دیجیتال برای استفاده در سیستم های مقطع نگاری امپدانس الکتریکی  (EIT)دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهاتصال سرامیک آلومینا به آلیاژ Fe-Ni-Co با استفاده از آلیاژ Ag-Cu-Ti به روش بریزینگ فعالهفتمین کنگره سرامیک ایران 1388
14دریافت فایل PDF مقالهفروش اینترنتی بیمه نامه بیمه ایران از طریق دفاتر ICT روستائی استان گلستاننخستین کنفرانس ملی ICT روستایی1388
15دریافت فایل PDF مقالهنقش سنجش از دور ماهواره ای در ارزیابی فرسایش آبیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی رودخانه ها در مقیاس متر و حوزه آبخیز از طریق داده های انعکاسیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی بیابان زاییناشی از فرسایش خاک در منطقه طبس مسینا شهرستان در میاندومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرایند فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFR جهت تعیین وضعیت بیابانزایی منطقه شرق اصفهاندومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل داده های فراطیفی در شناسایی پوشش گیاهی مناطق خشکهمایش ژئوماتیک 891389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات محیطی و انسانی بحران پدیده گرد و غبارهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حاصل از احداث سد در حوزه آبخیز شهر اسفراین بااستفاده از فناوری سنجش از دورهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دمای سطحی و کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی شهر اصفهان)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد چشماندازهای مرتعی با استفاده از روشهای میدانی و سنجش از دورهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فنآوری GISدر برآورد فرسایش آبی منطقه شرق اصفهان با روشMPSIACهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آب زیرزمینی بر فرسایش بادی (مطالعه موردی شرق اصفهان)نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و تجزیه و تحلیل تغییرات اقلیمی در استان کرماناولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییرات اقلیمی برشیوع بیماری مالاریا و مبارزه با آن در بستر مدیریت منابع آب مطالعه موردی: شهرستانهای سیرجان و کهنوجچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آب زیرزمینی و تهیه نقشه هیدروژئوشیمیایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهمدیریت حوضه آبخیز با شناسایی مناطق مستعد به فرسایش آبی و بادیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پایش تغییرات پوشش و کاربری اراضی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان استان اصفهان)پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
31دریافت فایل PDF مقالهانرژی تجدیدپذیر و انتشار CO2 در ایران و کشورهای منطقههمایش انرژی و محیط زیست1389
32دریافت فایل PDF مقالهکاربرد‌های مقطع‌نگاری الکتریکی و نوری در صنعت نفت و گازدومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز1390
33دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دورپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
34دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی محل مناسب دفن زباله کهریزک با استفاده ازتکنیکدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکسالی بر فراوانی طوفانهای ماسه (مطالعه موردی بندریگ)دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده ازسنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی سمیرم اصفهان)همایش ژئوماتیک 901390
37دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات کاربری اراضی شهری در4 دهه گذشته درمنطقه اسفراین با استفاده از فناوری سنجش ازدورهمایش ژئوماتیک 901390
38دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی توان اکولوژیکی اکوتوریسم شهرستان آستارا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردانچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
40دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه باد در تپه های ماسه ای مطالعه موردی : تپه های ماسه ای شهرستان نورچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
41دریافت فایل PDF مقالهشواهد مورفولوژیکی تغییرات سطح اساس دردریاچه نمکچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
42دریافت فایل PDF مقالهحل مساله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی با روش اجزای مرزی: مقایسه دوحالت المانهای ثابت و خطینوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدلهای شبیه سازی و پیش بینی طوفان ریزگردهااولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
44دریافت فایل PDF مقالهکشتاب‌ ورزی شانس جدیدی برای مناطق بیابانیاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
45دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی وضعیت منطقه حفاظت شده ساریگل خراسان شمالی بکمک شاخص طیفی ماهوارهای در طول 4 دهه گذشتهنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
46دریافت فایل PDF مقالهتکنیکهای جمعآوری آب در مناطق خشک و نیمه خشکنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرسایش بادی و تعیین کانونهای تولید گرد و غباربا استفاده ار تکنیکهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
48دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجش ازدور درمدیریت شهری مطالعه موردی منطقه فلاورجانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسئله مستقیم در مقطع نگاری نوری پخشیپانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1387
50دریافت فایل PDF مقالهحل مسئله پیشرو مقطعنگاری امپدانس الکتریکی با استفاده از روش اجزاء محدود مرتبه سومپانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1387
51دریافت فایل PDF مقالهآزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های 1389-1338)اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها1391
52دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی طوفان های گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ایپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
53دریافت فایل PDF مقالهکنترل و بهره برداری ازجریانهای زیرسطحی درمناطق خشک و نیمه خشکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پوشش گیاهی درمراتع واقع درتنگ صیادهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش اجزای مرزی و روش اجزای محدود در حل مسئله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکیهفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1389
56دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پتانسیل سیل خیزی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دشت کهنوج)کنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
57دریافت فایل PDF مقالهتشخیص اولیه سرطان سینه به روش توموگرافی میکروویوبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهتغییرات شوری در نمیرخ خاک در یک ردیف اراضی- آبی در شرق تالاب گاوخونیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
59دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی مناطق برداشت، حمل و رسوب فرسایش بادیسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی طوفان های گرد و غبار به عنوان یک بحران محیطیسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردهاسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهدادسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای آرام سازی فیزیکی ترافیک (مروری بر ادبیات)اولین کنفرانس استانی عمران، معماری1392
64دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش گالرکین بر مبنای توابع پایه شبه ویولت در حل مسئله پیشرو مقطع نگاری امپدانس الکتریکی دو بعدیهجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1390
65دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات سطح دریاچه هامون صابری با استفاده ازتکنیک مقایسه پس ازطبقه بندینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهتوصیف خشکسالی: یک رویکرد احتمالیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی برای سیستم‌های مقطع نگار امپدانس الکتریکیدومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه‌ای بین بیوالکترومغناطیس و الکترومغناطیسدومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران1392
69دریافت فایل PDF مقالهبهبود اندازه‌گیری در سیستم‌های مقطع‌نگاری امپدانس الکتریکی با استفاده از دمدولاسیون حساس به فاز مبتنی بر ضرب‌کننده آنالوگدومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران1392
70دریافت فایل PDF مقالهروشهای سنتی بهره برداری از سیلاباولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
71دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه بنی)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی آماری سرعت در ورودی شهرهای خطیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
73دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شبکه های تصمیم گیری بیزین به عنوان ابزاری کارآمد درمنابع طبیعیاولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه1393
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی براز مبلاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود فسفاته و ازته بر عملکرد و بازده اسانس گیاه دارویی براز مبلاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
76دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به سامانه های سطوح آبگیر باران در ایرانششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
77دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شدت فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل تجربی EPM مطالعه موردی حوزه آبخیز قلعه بنیششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل راهبردی از قابلیت ها و تنگناهای معماری پایدار در شهرسازی امروزی شهر بابلاولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر1393
79دریافت فایل PDF مقالهمعماری بومی بررسی میزان علاقهمندی شهروندان به معماری بومی نمونهی موردی: شهر ساریدومین همایش ملی هنر تبرستان1393
80دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و ویژگی کانسپت در فرآیند طراحی معماری(مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری آموزش عالی پردیسان)دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1393
81دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش درسازمان ها وارتباط آن با فناوری اطلاعاتکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
82دریافت فایل PDF مقالهنقش اعضای هیات علمی در کیفیت یادگیری عمیق دانشجویان مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شیرازاولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی لاین ها و ژنوتیپ های امید بخش گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
84دریافت فایل PDF مقالهگونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر بابل در دوره قاجار و پهلویهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
85دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تعیین سطح برف با استفاده از داده ماهواره لندست _(مطالعه موردی حوزه خفرو سیور)همایش ملی آب، انسان و زمین 1393
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت اقتصاد کشاورزی با تأکید برتوسعه روستاهمایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 14041393
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای آرام سازی فیزیکی ترافیک مروری بر ادبیاتاولین کنفرانس استانی عمران - معماری1392
88دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری روش ترکیبی بدو نمش مبتنی بر موجک برای حل مساله پیشرو مقطع نگاری القای مغناطیسیبیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1392
89دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای MEFG و ،EFG ،FEبرای یک مسئلهEITبیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1392
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرامسازی جریان ترافیک ورودی شهرهادهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
91دریافت فایل PDF مقالهنقش آب در باغ ایرانی و تطابق با آیات قرآن و احادیثاولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی 1393
92دریافت فایل PDF مقالهمطالعهی تطبیقی حس مکان در معماری غرب و حس حضور در معماری اسلامیهمایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1394
93دریافت فایل PDF مقالهFrequency Control of Micro-Grid Using State Feedback With Integral Controlبیستمین کنفرانس توزیع برق1394
94دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل ریاضی HEC HMS و ارزیابی آن در حوضه آبخیز خرم آباددومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری1393
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات توسعه شهری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HECHMS و تکنیک GISدومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری1393
96دریافت فایل PDF مقالهارایه یک الگوریتم جدید جهت جایابی خازن و کنترل بلادرنگ درسیستم های توزیع نامتعادل باهدف کاهش تلفاتکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی گرمابه های دوره قاجار در اقلیم معتدل و مرطوب نمونه موردی میرزایوسف بابل و فرح آباد ساریاولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری1394
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تابلوهای محدودیت سرعت بر کاهش سرعت رانندگان در دنیای واقعی و دنیای مجازیچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
99دریافت فایل PDF مقالهشبکه حسگر بی سیم بدن : مروری بر روشهای انرژی آگاهدومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک Hippodamia variegata در استان لرستان با استفاده از نشانگر ملکولی RAPDدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
101دریافت فایل PDF مقالهمذیریت منابع در محیط رایانش ابری : مروری بر روش های انرژی آگاهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1393
102دریافت فایل PDF مقالهارائه یک الگوریتم ترکیبی بر پایه روش LSPT برای زمانبندی سیستم های چندپردازنده ایدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1393
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فلسفه انسان شناختی در ارزشیابی آموزشی مدارساولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1394
104دریافت فایل PDF مقالهDesign and Implementation of an Electronic Simulator for Aperture-Impedance Electronic Blood Cell Countersسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
105دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بهره برداری چندمنظوره از مراتع فریدونشهر واقع در استان اصفهاناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
106دریافت فایل PDF مقالهA Review on Remote Sensing Role in Species Distribution ModelingUnder Climate Changeدومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
107دریافت فایل PDF مقالهاثر فعالیتهای انسالی بر زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی با استفاده از سنجش ازدور(مطالعه موردی: منطقه بارز، استان چهارمحال و بختیاری)دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثار تاسیس سد باغکل بر تغییرات پوشش/ کاربری اراضیدومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
109دریافت فایل PDF مقالهتحلیل های خشک سالی و سری زمانی شاخص NDVI تصاویر ماهواره ای MODIS جهت پایش تخریب پوشش گیاهی در حوضه زاینده روددومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
110دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل رویشگاهی گونه ی دارویی زعفران مشبک زیر گونه ی دمشق Crocus consellatus subsp. damascenus درشهرستان گلپایگان استان اصفهاندومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
111دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل سنجش از دور CASA در تخمین تولید خالص اولیه ( NPP )اکوسیستم مرتعدومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
112دریافت فایل PDF مقالهتعیین راندمان تله اندازی در آبگیرسد تنظیمی دز با استفاده از مدل شارکهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سطح نمونه برداری در میزان همبستگی تاج پوشش گیاهی و شاخص گیاهی EVI با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های مرتعیکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه شاخص های گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های گیاهی (مطالعه موردی فریدون شهر استان اصفهان)کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
115دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی تسهیلات پارک سوار با استفاده از تکنیک AHP مطالعه موردی بافت تاریخی شهر شیرازپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1394
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های سلامت مرتع و جنگل در اکوسیستم های طبیعی شهرستان فریدون شهر استان اصفهاناولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
117دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی چهار طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
118دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی شش طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی هشت طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
120دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سازه های نامنظم ضروری بتنی ده طبقه طراحی شده مبتنی بر ویرایش سوم و ویرایش چهارم استاندارد 2800چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپذیری مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت نفتدومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
122دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر روان شناسی نظامی در دکترین نظامی نهج البلاغهکنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی1396
123دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی طوفان های گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای آکوا و ترا (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1396
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات پدیده های مرتبط با گردوغبار شهر یزدچهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1396
125دریافت فایل PDF مقالهنقش رطوبت در شکل گیری مناطق تولید گردوغبار در استان اصفهانچهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1396
126دریافت فایل PDF مقالهپایش پوشش برف شهرستان فریدون شهر با استفاده از تصاویر سنجنده MODISنخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
127دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص وضعیت حرارتی پوشش گیاهی VTCI ماهواره مودیس در پایش خشکسالی پوشش گیاهی حوضه آبخیز زاینده رودنخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل مدل CASA در تخمین تولید خالص اولیه (NPP) در مراتع نیمه خشکزاگرس مرکزی ایراننخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
129دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات تولید خالص اولیه NPP مراتع استان فارس بین سال های 2005 تا 2014نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
130دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر آتش سوزی در اراضی طبیعی شهرستان مرودشت با استفاده از فرایند تحلیلسلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایینخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
131دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مکانی اثر معیار خاک بر بیابانزایی با استفاده از مدل مدالوس(مطالعه موردی: شرق اصفهان)نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی- زمانی دمای سطح زمین در اراضی کشاورزی استان اصفهان براساس داده های ماهواره ای مودیسنخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
133دریافت فایل PDF مقالهFrequency Control of Micro-Grid Using State Feedback With Integral Controlنوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1391
134دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیاست های پولی و ثبات مالی در اقتصاد بانکی و عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی بانک های ایرانسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
135دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تولید ناخالص داخلی و حجم پول براقتصاد بانکی: مطالعه موردی بانک های ایرانسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
136دریافت فایل PDF مقالهارایه روشی جدید برای کاهش مصرف انرژی حسگرها و افزایش کارایی در شبکه های حسگر بی سیم بدنسومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر1397
137دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آنکنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری1397
138دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکهدومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1397
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایھ گذاری در دارایی ھای نامشھود بر عملکرد شرکت ھا در بورس اوراق بھادار تھراناولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
140دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه رفتار مدیریت و رشد شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
141دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانھ و بررسی رابطھ حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت در قالب ویژگی ھای ھییت مدیره با آناولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
142دریافت فایل PDF مقالهعوامل تعیین کننده اقتصاد کلان در پذیرش استانداردھای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت ھای کوچک و متوسطاولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
143دریافت فایل PDF مقالهدلالت های نظریه فطرت در نظام تربیتی اسلامکنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی1397
144دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت توسعه علوم انسانی؛ ارایه یک مدل مفهومیکنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی1397
145دریافت فایل PDF مقالهضرورت و ویژگی های پیاده سازی الکترونیک مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و انطباق آن در صنعت بیمهبیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1393
146دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سطح توانگری مالی با استفاده از تخصیص سرمایه به روش قیمت گذاری اختیار معامله ها – مطالعه موردی بیمه دانابیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1394
147دریافت فایل PDF مقالهانضباط بازار و توانگری مالی در صنعت بیمهبیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1394
148دریافت فایل PDF مقالهرابطه ذخیره وجه نقد و عوامل موثر بر آن در بازار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا1397
149دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه رفتار مدیریت و رشد شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران1397
150دریافت فایل PDF مقالهمقایسه داده های ماهانه و سالانه تولیدات بارش PERSIANN-CCSدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی و بارز سازی طوفان های گردوغبار جنوب و جنوب شرق استان کرمان با استفاده از سنجش از دورکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا1398
152دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گستره دید افقی رخدادهای گردوغبار با به کارگیری عمق نوری هواویزها در مناطق خشک (مطالعه موردی: استان یزد)کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا1398
153دریافت فایل PDF مقالهاقرار مبتنی بر شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللیدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397
154دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تولید خالص اولیه در مراتع شهرستان چادگان با استفاده از تصاویر مودیسدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1398
155دریافت فایل PDF مقالهتکثیر و پرورش میگو در ایرانچهارمین همایش ملی میگوی ایران1397
156دریافت فایل PDF مقالهیک روش مسیریابی مبتنی بر یادگیری تقویتی با رویکرد چند کپی در شبکه های موردی سیار برای افزایش نسبت تحویلپنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1398
157دریافت فایل PDF مقالهEpidemiological study on cutaneous leishmaniasis in an endemic focus, Esfahan province, Iranدومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
158دریافت فایل PDF مقالهUpper lid subtarsal squamous cell carcinoma ( first case report)هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)1398
159دریافت فایل PDF مقالهSphenoidal wing meningioma, an uncommom cause of proptosis(case report)هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)1398
160دریافت فایل PDF مقالهAtypical fibroxanthoma of eyelid with canalicular involvement initially presented as a chalazion: A case reportهشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)1398
161دریافت فایل PDF مقالهMarcus Gunn Jaw Winking and Monocular Elevation Deficiency; Same Disease and Different Spectrum: A Case Report and Review of Literatureاولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور1398
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عناصر آمیخته بازاریابی 7P بر تولید حق بیمه شرکت های بیمه: رهیافت داده های پانلبیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه1398
163دریافت فایل PDF مقالهA Distributed Deep Q-learning based Model for Solving the Multiple Sequence Alignment Problemهشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1398
164دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر سبک زندگی نوجوانانسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
165دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهاناولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت1399
166دریافت فایل PDF مقالهمقایسه علائم بالینی کودکان بر اساس سبکهای فرزند پروری مادران دارای کودکان پسر 7 تا 12 سال شهرستان ساوه سال 97-98چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
167دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای عملی مناسب در مدرسه برای دانش آموزان بیش فعال، کم توجه (ADHD)سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی1398

مقالات رضا جعفری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان آرام و انتقال حرارت جابه جایی اجباری پیرامون استوانه دوار محبوسدرون کانالمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1393
2دریافت فایل PDF مقالهگزارش یک مورد نادر سندرم کریز گلوکوماتوسیکلیکدو فصلنامه تعالی بالینی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگیفصلنامه مهندسی حمل و نقل1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRFفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی خصوصیات خاک در منطقه ورزنه اصفهانبه کمک روش های پردازش تصویرفصلنامه آب و خاک1394
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های باور بیزین در تعیین پتانسیل مناطق و عوامل موثر بر بیابانزایی براساس برخی شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان)فصلنامه علوم آب و خاک1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی بر بیابانزایی اراضی دشت سگزی اصفهان با استفاده از Bayesian Belief Networksفصلنامه علوم آب و خاک1396
8دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی اثر تغییر حجم در اندازه گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی گلوکز خونعلوم و فناوری های پدافند نوین1390
9دریافت فایل PDF مقالهPrimary Growth Hormone Deficiency And Usher Syndrome: A Case Reportفصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین سرمایه بهینه در شرکتهای بیمه بر اساس مدل سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایدهفصلنامه پژوهشنامه بیمه1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 62 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رضا جعفری

تماس با رضا جعفری


به اشتراک گذاری صفحه رضا جعفری

پشتیبانی