بررسی وضعیت کیفیت هوا در شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_022

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

آلودگی هوا از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت انسان است. هواویزهایی که در جو وجود دارند و باعث آلودگی هوا می شوند، می توانندبا منشاء انسان ساز و یا طبیعی باشند. شهر مشهد نیز به عنوان یک کلانشهر هم در معرض هواویزهای انسانساز و هم به لحاظ موقعیتجغرافیایی در معرض پدیده های گردوغبار است. از عواملی که باعث افازیش هواویزها و آلودگی هوا می شود، افزایش تردد و ترافیک است.در این تحقیق وضعیت آلودگی هوا در شهر مشهد در شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱ بررسی شده است. مقاطع دانشگاهی از ۲۵ شهریور ومقاطع تحصیلی از ۱ مهر شروع به فعالیت میکنند. اما در سال ۱۴۰۱ به دلیل تعطیلات متوالی، شروع سال تحصیلی از هفته دوم مهر (۷مهر) بوده است. برای حصول این هدف، از داده های PM۱۰ و PM۲.۵ که در ایستگاه های سنجش آلودگی ثبت و گزارش میشوند وهمچنین داده های AOT و Alpha دستگاه شیدسنج دستی کالیتو استفاده شده است. نتایج نشان داد در هفته اخر شهریور و همزمان بابازگشایی مقاطع دانشگاهی، مقادیر PM ، AOD و Alpha طبیعی بوده و پدیده ی خاصی را نمایش نمیدهند. در هفته اول مهر در روزچهارم ماه، مقادیر AOT و Alpha به ترتیب ۴۳ / ۰ و ۱۶ / ۰ بود که بیانگر پدیده گردوغبار در این روز است. در هفته دوم مهر نیز درروزهای نهم و چهاردهم با مقادیر AOD ۶ / ۰ و ۱۲ / ۰ و مقادیر ۰/۸۶Alpha و ۲۶ / ۲ به ترتیب بیانگر یک روز گردوغباری با اندکیهواویز شهری آلودگی و چهاردهم مهر بیانگر یک روز به شدت آلوده با هواویز شهر-صنعتی بوده است.

نویسندگان

سمیه فیض اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا راشکی

دانشیار، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

علی بیات

استادیار، هیئت علمی دانشگاه زنجان