خانم دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی

Dr. Behnaz Aminzadeh Goharrizi

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10232)

15
33
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی