آقای دکتر بهرام رضائی

Dr. Bahram Rezai

استاد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442445)

80
17
100
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی