خانم دکتر فروزان فرخیان

Dr. foroz farrokhian

استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

Researcher ID: (14536)

130
15
2
3

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی