بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک شیمیایی ، دارویی ،عفونی و پرتوزای بیمارستانی و روشهای ذخیره سازی ، بی خطرسازی، تصفیه ودفع بهینه آنها

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,669

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEE05_267

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1390

چکیده مقاله:

گسترش شهر ها و افزایش جمعیت ، سرعت روند ایجاد انواع موسسات و مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها ی عمومی و تخصصی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، کلینیک ها و پلی کلینیک ها ، زایشگاه ها ، آشایشگاه ها ، درمانگاه ها ، داروخانه ها ، آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی دارویی و غذایی ، رادیولوژی ها ، واحدهای درمانی امدادی مجتمع های پزشکی و مطب ها را به شدت افزایش داده است . میزان مواد زائد بیمارستانی در یک بیمارستان به وسعت مرکز ، تعداد تخت بیمارستان ، و میزان پذیرش بیمار ، استفاده از وسایل و تجهیزات یکبار مصرف و سطح خدمات ارائه شده بستگی دارد لذا میزان مواد زائد بیمازرستانی در ایران از 5/1 تا 3 کیلوگرم به ازای هر تخت برآورد گردیده است که حدود 75 الی 90 درصد پسماندهای تولیدی بیمارستانی را پسماندهای شبه خانگی یا معمولی و حدود 10 الی 25 درصد زائدات خطرناک بیمارستانی تشکیل می دهند که 15 درصدآن را پسماندهای عفونی و آسیب شناختی،1 درصد پسماندهای برنده و نوک تیز،3 درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و کمتر از 1 درصد پسماندهای ژنوتوکسیک ( پسماندهای پرتو زا و سایتوتوکسیک ) می باشد هدف از ارائه این مقاله علاوه بر شناخت کمی و کیفی پسماندهای خطرناک شیمیایی ، دارویی ،عفونی و پرتوزای بیمارستانی و سهم هر یک از اجرای تولیدی در بیمارستان به روشهای ذخیره سازی ، بی خطرسازی، تصفیه ودفع بهینه آنها پرداخته می شود

نویسندگان

نگار هاشمی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشدئ مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

فروزان فرخیان

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و خوزستان-مدیر گر

افشین تکدستان

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط وعضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست مح