آقای دکتر هاشم داداش پور

Dr. Hashem Dadashpour

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326950)

6
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی