فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری

Urban Economics and Planning

 این نشریه به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در زمینه  اقتصاد و برنامه ریزی شهری منتشر می شود. 

هدف اصلی نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و صاحب نظران علمی و دانشگاهی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی و اقتصاد شهرها مخصوصا شهر تهران می باشد. بنابراین، امید است که این نشریه وضعیت این موضوعات را در شهرهای ایران و تهران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این موضوعات ارائه دهد. به منظور رسیدن به این هدف، از پژوهشگران، صاحب نظران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی تقاضا داریم تا مقالات علمی و چاپ نشده خود را برای طی فرایند داوری و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات علمی در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

-مطالعات شهری

- برنامه ریزی شهری

- اقتصاد شهری

-مطالعات منطقه ای

-برنامه ریزی منطقه ای

- اقتصاد منطقه ای

-کاربری زمین

-برنامه ریزی فضایی

همچنین انواع مختلف مقالات در قالب : پژوهشی، مروری، تک نگاری، نظری و بنیادین، نقطه نظر و پروفایل شهری قابل دریافت است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات