آقای مهندس محمدرضا عزتی مهر

Engineer mohammad Reza Ezzati Mehr

پژوهشگر دکتری تخصصی شهرسازی

Researcher ID: (272362)

3
6
3
4
2

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری شهرسازی (1402)
  • رتبه برتر دوره کارشناسی رشد (1401)
  • رتبه برتر دوره کارشناسی (1399)
  • دانشجوی استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1401)
  • کارگاه تخصصی بازآفرینی اقتصاد محله - سازمان مسکن و شهرسازی (1399)