راضیه فتحی

Razie Fathi

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ

Researcher ID: (343582)

3
8
2
2

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه علم و فرهنگ (1402)
  • رتبه اول دوره کارشناسی معماری در دانشگاه علم و فرهنگ (1400)