آقای دکتر سعید صادقیان

Dr. saeid sadeghian

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (215092)

110
16
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در ریاست آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور (1385-1392)