آقای دکتر علی عسگری

Dr. Ali Asgari

استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11055)

29
22
3
3
3
6
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Elahe Nouri Segherlou, Vahid Ghobadian, & Ali Asgari. (2021). "Determination of Ideal Criteria for Development of Sustainable Building rating system in Iran’s Cold and Dry Climate (Dena)". PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 18(08), 3236-3247
 •  Segherlou, E. N., Nouri, K., & Asgari, A. . (2022). Comparison of sustainable building ranking systems in order to develop indicators for evaluating health criteria. International Journal of Health Sciences, 6(S7), 1353–1362.
 •  Mohammadjavad Mahdavinejadv Mohammadhossein Ghasempourabadi, Fahimeh Mirzaie, Ali Asgari, "Usage of Climatic Potentials in Green Urban Design (Case: Rearrangement of Shoushtar Touristic Pathway)", Conference: Asian Pacific Conference on Energy, Enviroment and Sustainable Development (APEESD 2012), At: Kuala Lumpur, Malaysia.
 •  Asgari, A. (2022). Evaluation of University Education in Architecture at the Undergraduate Level from the Viewpoint of Professional Needs and Employment. International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS), 7(1), 33-48.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب هنر و معماری در ادیان جهان (مارلیک) - 1394 - فارسی
 • کتاب معماری صدر اسلام در قلمروی ایالت فارس (مارلیک) - 1394 - فارسی
 • کتاب درک عمومی معماری (عصر کنکاش) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس شورای دانشی هنر و معماری در برنامه علمی صنعت و تجارت دانشگاه آزاد اسلامی (1399-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری دانشگاه گرمسار (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب عنوان «استاد نمونۀ سال» به مناسبت روز معلم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (1402)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (1401)
 • استاد برگزیده در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1396)
 • رتبه اول در مسابقه کارگاه فهم معماری پنجره ای به شوشتر - برگزار شده توسط مرکز رویدادهای معماری ایران و شهرداری شوشتر (1389)
 • رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد معماری (1388)
 • نویسنده برگزیده کنگره اول پیشگامان پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت