خانم دکتر جمیله توکلی نیا

Dr. Jamileh Tavakolinia

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289800)

24
75
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی