آقای دکتر صابر محمدپور

Dr. Saber MohammadPour

هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه گیلان، دانشیار گروه شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (413389)

24
29
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی