واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

653

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING08_097

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به بزرگ ترین چالش در نظام مدریت شهری ایران است تا با گذر از آن راه رسیدن به حکمروایی شایسته شهیر هموار شود. در این نوشتار با بررسی نظریات مطرح در حکمروایی و گام های رسیدن به تمرکز زدایی، ابتدا به اقدامات تمرکز زدایانه در ایران نگاهی انداخته شد. سپس این اقدامات در اسناد فرداست چوت قانون اساسی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم گیری و برنامه ریزی دنبال شد. در ادامه بررسی وضع موجود، در ابعاد مختلف، برنامه های پنج ساله توسعه از منظر تمرکززدایی و حکمروایی شهری تدقیق شد. نتایج حاصل از واکاوی های نظری مبین این موضوع است که با اغماض می توان گفت، شرایط حال حاضر نظام مدیریت شهری ایران شرط لازم را برای رسیدن به حکمروایی شایسته شهری فراهم ساخته و شرط کافی برای این مهم، با ایجاد تحول در فرآیندهای برنامه ریزی از نظام متمرکز کنونی را ایجاب می کند. پیش شرط این تحول، کامیابی در چیره شدن منافع تمرکززدایی، راه اندازی فرآیندهای واگذاری قدرت و منابع مرکز به پایین ترین سطح ممکن در اداره امور همگانی با شیوه ی نوینی مبتنی بر اصول حکمروایی شایسته تصمیم گیری مردم سالارانه و توافقی، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، مسیولیت پذیری، کارایی و عادلانه بودن نهفته است.

کلیدواژه ها:

حکمروایی شایسته شهری ، تمرکززدایی ، برنامه ریزی و مدیریت شهری ، ایران

نویسندگان

محمدحسینبوچانی
محمدحسین بوچانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

مظفرصرافی
مظفر صرافی

دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

جمیلهتوکلی نیا
جمیله توکلی نیا

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی