آقای محسن کلانتری

Mohsen Kalantari

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179197)

41
57
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی