آقای دکتر بابک عالمی

Dr. Babak Alami

دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:تکنولوژی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178438)

34
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی