آقای دکتر سعید زنگنه شهرکی

Dr. Saeed zanganeh

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455605)

23
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی