گشتاسب مظفری

دکترای تخصصی مدیریت- پژوهشگر و مدرس مدیریت و دیپلماسی شهری

Researcher ID: (344050)

6
1
5
3
7
3
1
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Studying and Ranking the Factors Affecting Internationalization and Export Performance

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • مشارکت در طراحی و اجرای بیش از 50 طرح پژوهشی در حوزه های سلامت؛ فرهنگی- اجتماعی؛ سازمان، مدیریت و برنامه ریزی؛ و اقتصادی به عنوان پژوهشگر، مدیر پژوهش، ناظر علمی و داور علمی (1401)

تالیفات

 • کتاب سیاست ملی شهری (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب مستندسازی تجارب ساخت مرکز طبی شماره 2 کودکان (بیمارستان حکیم) (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب گنجینه تجارب شهر تهران: مستندسازی تجارب مدیران شهر(درس‌آموخته‌ها) (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب Persian Gulf Atlas (فرهنگ و تمدن) - 1396 - انگلیسی
 • کتاب تهران در یک نگاه (انتشارات پیام رسا) - 1380 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس مسئول نظارت بر درمان- دانشگاه علوم پزشکی ایران (1368-1373)
 • پژوهشگر- مدیر گروه پژوهشی مدیریت درمان- سازمان تامین اجتماعی (1373-1376)
 • معاون امور بین الملل- دیپلماسی شهری-شهرداری تهران (1378-1398)
 • معاون امور پژوهشی- مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران (1398-1401)
 • دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی- سازمان بین المللی غیر انتفاعی (1396-1400)
 • مشاور در امور دانش بنیان و دیپلماسی اقتصادی (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه - دانشگاه های آزاد اسلامی- دولتی - غیر انتفاعی (1375-1400)

جوایز و افتخارات

 • مدیر نمونه (1386)
 • پژوهشگر نمونه (1375)
 • کارشناس نمونه (1370)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • حضور در بیش از 100 رویداد علمی و اجرایی بین المللی در خارج از کشور - نهادها و سازمان های علمی و بین المللی در حوزه مدیریت شهری (0)