ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا ابدالی مشهدی

Alireza Abdalimashhadi

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185331)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا ابدالی مشهدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا ابدالی مشهدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات علیرضا ابدالی مشهدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت کم آبی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیااولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن، کارایی زراعی مصرف نیتروژن و درصد انتقال مجدد ماده خشک از غلاف به دانه کلزا(Brassica npus.L درشرایط آب و هوای اهوازسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای کاربرد زئولیت و پرایمینگ بذربرعملکرد و اجزای عملکردارقام ماش Vigna radiata L درمنطقه اهوازدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرچندنوع خاکپوش و مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برصفات آگرواکولوژیک خرفه درچینهای مختلفدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فواصل مختلف آبیاری و کاربرد انواع مالچ بر عملکرد گیاه دارویی رازیانهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فواصل مختلف آبیاری و کاربرد انواع مالچ و ترکیبات جاذب الرطوبه بر عملکرد کمی و کیفی رازیانه در شمال خوزستاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
7دریافت فایل PDF مقالهو رازیانه (hordeum vulgar) ارزیابی عملکرد علوفه خشک در کشت مخلوط علوفه ای جو در سطوح مختلف کود نیتروژن (foeniculumvulgare)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط تأخیری علوفه ای جو (hordeum vulgar) ورازیانه (foeniculum vulgare) در سطوح مختلف کود نیتروژندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در منطقه اهوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری محتوای کلروفیل برگ گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تاثیر سطوح مختلف کود و تاریخ نشاءکاریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح کود ورمی کمپوست و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد کمی و کیفیت یولاف زراعی (Avena sativa L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L) به کاربرد کودهای آلی و زیستیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare L.) در سطوح مختلف کود نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی درصد دیواره سلولی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز و خاکستر علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف کود نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مواد موثره موجود در میوه گیاهی دارویی ماریتیغال در گونه مجارستانی و بومی خوزستان (ملاثانی)هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد وزن تر و خشک برگ گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تأثیر تاریخ های مختلف نشاکاری و کودهای شیمیایی- بیولوژیک در شرایط اقلیمی اهوازاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع در میزان فنل کل، فلاونوئید و ظرفیت انتی اکسیدانی ده توده ایرانی و خارجی خارمریم Silybum marianum (L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف پنبه در شرایط تنش اسمزیدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش رطوبتی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام پنبهدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش رطوبتی بر خصوصیات گیاهچه ای ارقام پنبهدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی شاخص های عملکردی همیشه بهار در کشت مخلوط با انیسون و سیاهدانهاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد همیشه بهار در کشت مخلوط با سیر و شنبلیله در شرایط آب و هوایی خوزستاناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
25دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی و ویگور بذر خار مریم به پرایمینگ با سالیسیلیک اسید تحت تنش شوریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی کود نیتروژن بر عملکرد برنج به منظور کاهش مصرف و تلفات کود نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهوازدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت توأم ردیفی همیشه بهار با انیسون و سیاهدانه بر اجزای عملکرد همیشه بهارهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین بهترین مرحله اندازهگیری محتوای کلروفیل برای تخمین عملکرد گندم تحتسطوح مختلف نیتروژنسومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی کلزا ( رقم یولا 401 ) تحت تنش خشکیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هیومیک اسید و تاریخ کاشت بر روی گیاه گل گاوزبان Borago officnalis L در شرایط آب و هوایی شهرکرددومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهگیاهان و علف های هرز آبزی، خطری بالقوه برای آسیب رساندن به تاسیسات سدها، منابع آبی و زیست بوم های آبی کشورهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
32دریافت فایل PDF مقالهنقش گیاهان دارویی در شرایط جنگی و تحریم های داروییهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
33دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گیاه دارویی کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) به عنوان یک داروی پیشگیری از بروز سرطان پروستات در شرایط تحریم داروییهمایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عملیات دیسک – ماله راتونینگ ، در کاهش زمان آبیاری و مقدارآب مصرفی نیشکرسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوژیک گل همیشه بهار (Calendula Offisinalis L.) در شرایط اقلیمی دشت خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
36دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات فنوتیپی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula offisinalis L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خاکپوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی صفات فیزیکی دانه آفتابگردان روغنیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی روی و آهن بر عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی (.L unguiculata Vigna)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح کودهای نیتروژنه وسیلیکاته برروی عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله (wittmack Tritiosecale)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان رامهرمزسومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت جغرافیایی ردیف کاشت و جمعیت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه Matricaria chamomilla Lچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی1396
42دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد خاکپوش و محلول پاشی عناصر سلنیوم و بور بر وزن خشک بخش های مختلف اندام هوایی آفتابگردان روغنیچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
43دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی عناصر ریزمغذی و کاربرد مالچ بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان در خاک شورچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1396
44دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات مرفولوژیک آفتابگرداناولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نیتروژن و اسیدهای امینه بر گیاه داتورهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گیاه دارویی کدوی طبی (Cucurbita pepo. var. styriaca)دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
48دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر زیستی بر عملکرد دانه و روغن کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca)دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
49دریافت فایل PDF مقالهمروری بر گیاه دارویی گل سازویی (Scrophularia striata)ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران1397
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاصیت آنتی باکتریال برخی از گیاهان فلور خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان باوی)سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای آلی بر تعدادی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo var Styriaca) در شرایط آب و هوایی اهوازسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقدار و مرحله محلول پاشی اسیدهای آمینه بر برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی داتوره (.Datura stramonium L)سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل بازدارنده کشت، صنعت و تجارت گیاهان دارویی در ایرانهمایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی1398
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی (Lallemantia iberica L.) تحت تنش شوریدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگردان(.(Helianthus annuus Lدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت بقایا، روشهای خاک ورزی و الگوی نشاءکاری بر عملکرد گیاه دارویی استویااولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
57دریافت فایل PDF مقالهمقاومت چندگانه به علف کش های تری فلوکسی سولفورون- سدیم + آمترین و ستوکسی دیم در علف هرز درنه (Echinochloa colona)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات مورفولوژیک گیاه استویا بیه دو چیه متوالی تحت تیمارهای ویتروژن وزئولیت در شرایط آب و هوای خوزستاناولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ی اجزا عملکرد گیاه داروی- صنعتی استویا در فصل گرم خوزستان تحت تیمارهای نیتروژن و ژئولیتاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393

مقالات علیرضا ابدالی مشهدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش بذر با زیولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتیین و دانه ارقام ماش Vigna radiata L.در شرایط اهوازدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهوازفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی های ریخت شناختی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسیدسولفوریک و کودهای زیستی بر میزان کامازولن، اسانس و ویژگی های کمی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ماش (Vigna radiata) (اکوتیپ شوشتر) تحت شرایط تنش شوریفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر خاک پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شورمجله تولید گیاهان زراعی1397
7دریافت فایل PDF مقالهمقاومت عرضی منفی در توده های علف هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (Saccharum officinarum L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1398
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهره وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگومفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژنفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 270 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا ابدالی مشهدی

تماس با علیرضا ابدالی مشهدی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا ابدالی مشهدی

پشتیبانی