افزایش عملکرد باقلا با کاربرد پسماند کمپوست قارچ و عصاره جلبک دریایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCICA03_110

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر پسماند کمپوست قارچ خوراکی و عصاره جلبک دریایی بر رشد وعملکرد باقلا آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ انجام شد. عوامل ازمایش شامل سطوح مختلف پسماند کمپوست قارچ در چهار سطح که شامل ۰،۱۰،۲۰ و ۳۰ تن در هکتار و روش های مختلف کاربرد عصاره جلبک دریایی در سه سطح ۱- مخلوط با خاک، ۲- محلول پاشی ۳۰ مخلوط با خاک بعلاوه محلول پاشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد میزان ۳۰ تن در هکتار پسماند کمپوست قارچ خوراکی و کاربرد عصاره جلبک دریایی به صورت تلفیق مخلوط با خاک ومحلول پاشی در افزایش عملکرد باقلا تاثیر قابل توجهی دارد.

نویسندگان

مرضیه زمانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی خوزستان

احمد کوچک زاده

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز ایران

سیدعطاء اله سیادت

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی خوزستان

ایدین خدایی جوقان

استادیار گره مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز ایران