ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مختار جلالی جواران

Mokhtar Jlali Javaran

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181764)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مختار جلالی جواران در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مختار جلالی جواران در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رپید- پی. سی. آر به عنوان نشانگر دی. ان. ای. برای تعیین چندشکلی جمعیت‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci species complex گردآوری شده از روی چهار میزبان در ورامین- ایرانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن به گیاه کلزا با استفاده از روشهای غیرمبتنی بر کشت بافتچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال ژنی به گیاهان آرابیدوپسیس و کلزا با بهره گیری از خلاء نسبیچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVVچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهتولید آنتی بادی نوترکیب در گیاهانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزیدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهنشانمند کردن پروتئین های نوترکیب جهت تخلیص سریع تر و ارزان ترپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی بین برخی صفات در پانزده توده طالبی بومی ایران (Cucumis melo L) با تکیه بربای پلات صفات در دو مؤلفه اصلی اول و دومنخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه1390
9دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن اینترفرون گامای انسانی (IFNγ) به گیاه توتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سیستم کالوس زایی در 3 رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژنهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهآنالیز فیلوژنتیک ژن مقاومت به بیماری (R gene) کد کننده پروتئین NBS-LRR در خرما Elaeis guineensis با استفاده از تکنیک AFLP in silicoهمایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن لوسیفراز کرم شب تاب به سلول کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهتولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهاثرتنظیم کننده های رشدبرنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت برریشه زایی و رشدبنفشه آفریقایییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهاثر سن کوتیلدون و تنظیم کننده های رشد BAP,NAA برنوساقه زایی و اثرنوع محیط کشت و NAA برریشه زایی کاهو (Lactuca sativa L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول توتون حاوی ژن اینتر فرون گامای انسانیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام خرمای استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به کلروپلاست گیاه توتوندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در توده های طالبی ایرانی به روش دی آللدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل ژنتیکی صفات کمی در طالبی با استفاده از تجزیه گرافیکی هیمندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسیندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتوندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهباززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهتولید پروتئین های نوترکیب انسانی در گیاهاندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن پروانسولین انسانی در باکتری E.coli با استفاده از حامل کلروپلاستی pKCZدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کاتالیزورهای انتقال دهنده فسفات در درمان بیماری مادرزادی ژنتیکی لبر (LCA)چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترجیح کدونی در ژنوم سیانوباکتری Synechococcus sp.چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیاناچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهآنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانیچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی سویه های بالینی کاندیدا به روش RAPD-PCRنخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی1391
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر پروتئین های ذخیره ای بذر گلرنگ پاییزهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
36دریافت فایل PDF مقالهتولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از کشت سلول و بافت گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
38دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریومهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
39دریافت فایل PDF مقالهباززایی مستقیم درون شیشه ای کاهوهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
40دریافت فایل PDF مقالهباززایی درون شیشه ای اسفناجهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
41دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس و باززایی درون شیشه ای کاهوهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهواولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبیان موفق و بالای پروتئین های نوترکیب انسانی در کلروپلاست، مطالعه موردی: پروتئین فعالکننده پلاسمینوژن بافتی (tPA)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل گرافیکی زمان رسیدگی و صفات مختلف در تودههای طالبی ایرانیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترکیبپذیری و عمل ژن برای صفات مورفولوژیک در تودههای طالبی ایرانیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coliاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتوناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشههای مویین در برخی ژنوتیپهای ایرانی گیاه سویاGlycine max L.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت فسفاتازی آنزیمAtPAP17در گیاهان طبیعی و بیشبیان آرابیدوپسیس تالیانااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر درجT-DNAدر ژنAtPAP17بر فعالیت فسفاتازی گیاهان جهشیافته آرابیدوپسیس تالیانااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهردیابی، تکثیر و توالی یابی بخشی از ژنHMGR در زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
52دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ، انتقال و بیان موقت ژن آنتیژن سطحی هپاتیتB در گیاه توتون با استفاده از ناقل ویروسیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و جداسازی ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتز ایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاشدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن Strictosidine synthase دخیل درسنتزایندول آلکالوئیدها درگیاه خشخاش Papaver somniferum Lدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
55دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سیستم باززایی در سه رقم گوجه فرنگی به منظور انتقال ژنهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکتریومهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهآنالیز بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن در گیاهان توتون تراریختهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
59دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه خیارهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن پروانسولین انسانی منتقل شده به گیاه توتونهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهانتقال سازه اختصاصی بذر حاوی ژن IFNγ به گیاه توتون و تولید KDEL و KOZAK بهمراه توالی گیاهان تراریختهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
62دریافت فایل PDF مقالهCAL- مطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریتهJN3هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3 حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
64دریافت فایل PDF مقالهبه گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
65دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
66دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتونهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
67دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن پروانسولین انسانی به کلروپلاست گیاه توتونهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پروتئین های عبور دهنده غشایی در سرطان مغز با هدف تشخیص و درمانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی حضور ژن t-PA انسانی در نسل دوم گیاهان تراریخته توتون (Nicotiana tobaccum)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenesهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر کالوس زایی اسفناجهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
72دریافت فایل PDF مقالهگوجه فرنگی کارخانهای برای تولید پروتئین نوترکیب انسانی tPAکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
73دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر هورمونها برروی باززایی مستقیم نمونه های کوتیلدونی گیاه گوجه فرنگی واریته CAL-JN3حاصل از تلقیح با آگروباکتریوم گال زادومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
74دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عوامل مهم موثر برروی انتقال ژن با آگروباکتریوم به گیاه گوجه فرنگی واریته -CALJN3دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
75دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهایچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
76دریافت فایل PDF مقالهبیان پروتیین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسان در نسل دوم تراریخت توتونپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1396
77دریافت فایل PDF مقالهبیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfpششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
78دریافت فایل PDF مقالهافزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورهاششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
79دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
80دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه ترهچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
82دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهیچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
83دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه نرخ رشد و تراکم سلولی ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii سویه CC125 در شرایط نور دائمیچهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1398
84دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سلول های بنیادی در مهندسی ژنتیک جهت تولید پروتئین های نوترکیبسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
85دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و همسانه سازی ژن تاکسوئید 14B هیدروکسیلاز از سلول های گیاه سرخدار گونه Taxus baccataسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397

مقالات مختار جلالی جواران در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی آللفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
2دریافت فایل PDF مقالهباززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل میانگین نسل ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزهفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ترکیب پذیری عملکرد و اجزاء آن با استفاده از تجزیه دی آلل درارقام طالبی ایرانیفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های اینترفرون گامای انسانی- اولیوسین به گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
6دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa )دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهخروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآنفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
8دریافت فایل PDF مقالهتولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGFدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P19دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF مقالهبیان پروتئین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتوندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
12دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهزراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهاندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیان ژن P19 بر افزایش میزان رونویسی و تولید پروتئین نوترکیب پلاسمینوژن بافتی انسانی (rtPA) در گیاه توتون (Nicotiana benthamiana)دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 221 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مختار جلالی جواران

تماس با مختار جلالی جواران

شماره تلفن: 09123091917

به اشتراک گذاری صفحه مختار جلالی جواران

پشتیبانی