ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای عبدالکریم چهرگانی

Abdolkarim Chehregani

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185059)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالکریم چهرگانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات عبدالکریم چهرگانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی قارچ های . Acromonium sp. Aspergillus sp در زیست پالایی آلودگی های نفتی در شرایط آزمایشگاهیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
2دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه های گیاهی با پتانسیل زیست پالایی خاکهای آلوده بهنفت خامچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط1390
3دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاربرد قارچهای رایزوسفری جهت زیست پالایش خاکهای آلوده بهنفت خامچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش فلز سنگین مس و سالیسیلیک اسید بر سرعت و درصد جوانهزنی در دو رقم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
5دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی کاربرد قارچ های رایزوسفری Ulocladium sp.Alternaria sp., Aspergillus sp. جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خاماولین همایش ملی گیاه پالایی1390
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی برخی گونه های انباشته ساز در منطقه آلوده به فلزات سنگین (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گلالی)اولین همایش ملی گیاه پالایی1390
7دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان محلو لپاشی استرپتومایسین، ایندول استیک اسید و کینتین بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدیهمایش ملی انار1390
8دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و زمان محلو لپاشی جیبرلیک اسید بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع درون گونه ایAfanAchilleabiebersteinii با استفاده ازمارکرفلوریستیک - اکولوژیک دراستان های همدان و سنندجاولین همایش ملی علوم زیستی1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسیاولین همایش ملی علوم زیستی1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت سرب دربرخی گونه های گیاهی اطراف معدن سنگ آهن همداناولین همایش ملی علوم زیستی1391
12دریافت فایل PDF مقالهآلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهانپنجمین همایش ملی بهداشت محیط1381
13دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی کادمیوم توسط شبدر سفید وتاثیر EDTA بر میزان جذباولین همایش تخصصی زیست پالایی1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های تکوینی تخمک در گیاه دارویی Chrysanthemum coronariumL.اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مراحل تکوین دانه گرده در گیاه داودی (Chrysanthemum coronarium L.)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک گونه گیاه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گیاهان دارویی و مرتعی معدن آهن گلالیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی ومیزان کربوهیدرات فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L.اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهمیکروسپورزایی و نمو بساک در Taraxacum officinale F. H. Wigg. از تیره آفتابگردانکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
21دریافت فایل PDF مقالهمگاسپورزایی و بررسی مگاگامتوفیت در Anthemis odontostephana Boissنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهمیکروسپورزایی و تکوین دانه گرده در Matricaria chamomilla Lنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل تکوینی بساک و دانه گرده در فلفل دلمهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد میکروبی گیاه دارویی آلویه ورا Aloe vera L بومی ایراننوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهEffects of growth factors on induction of callus and somatic embryogenesis Stevia rebaudiana Bertoniبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهReproductive organs development in Verbascum pseudodigitalis L.بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهStudy of genesis stages of pollen and ovule development in Astragalus stevenianusبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهThe development of inflorescence, flower, ovule and pollen grains in Artemisia aucheriبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهتجمع کادمیوم در گونه تاتوره Datura stramonium L با استفاده از اکسین IAAنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهاثر EDTA بر گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گیاه تاتوره Datura stramonium Lنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهشواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیانوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رویان شناسی گیاه خارشتر (Alhagi persarum Boiss. & Buhse)نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرب بر دانه های گرده بالغ اطلسی ( Petunia hybrid )اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر درمانی گونه کوکب وحشی بر سیستم ایمنی بدن و بررسی رویان شناسی این گونهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل تکوین اندام زایشی نر، میکروسپورزایی ونمو گامتوفیت نر در Solenanthus circinnatus ( Boraginaceae )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
37دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلی کاسید بر فعالیت آنزیم کاتالاز، میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا چیتی رقم تلاش تحت تنش آلومینیومدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مراحل تکوین اندام زایشی ماده و مگاسپورزایی و نمو گامتوفیت ماده در Solenanthus circinnatus ( Boraginaceae )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
39دریافت فایل PDF مقالهنقش سالیسیلیک اسید در کاهش سمیت آلومینیوم بر جوانه زنی و بر ی فاکتورهای رشد گیاه لوبیا چیتی رقم تلاشدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنانوکودکلات آهن برمیزان آنزیم پراکسیداز و کلروفیل جو رقم 10 سراسریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرنانوکود کلات آهن برمیزان آنزیم پراکسیداز وکلروفیل عدس توده بروجرددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی قارچ Alternaria در زیست پالایش آلودگی نفتی در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388

مقالات عبدالکریم چهرگانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 332 بار

نمودار سالانه مقالات عبدالکریم چهرگانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عبدالکریم چهرگانی


به اشتراک گذاری صفحه عبدالکریم چهرگانی

پشتیبانی