آقای دکتر محمدباقر رضایی

Dr. Mohamad Bagher Rezaee

استاد، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182173)

19
102
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی