ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای سرور خرم دل

Sorour Khoram Del

استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180569)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سرور خرم دل در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی سرور خرم دل در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر اجرایی
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی سرور خرم دل در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات سرور خرم دل در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
3دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نوراولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum Lاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اگرواکولوژیکی رهیافتی درراستای توسعه پایدارکشاورزیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
6دریافت فایل PDF مقالهکاشت گیاهان پوششی رهیافتی اکولوژیک درراستای مدیریت پایدارعلفهای هرزاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرتاثیر مقادیر کوددامی بعنوان راهکاری پایداربرعملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفااولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرتاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری کشاورزی متناسب با مکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان راهکاری مدیریتی در راستای اولویتهای توسعه پایداراولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط برعملکرد دانه و نسبت برابری زمین درترکیبهای افزایشی و جایگزینی دوگیاه شاهدانه Cannabis sativa) و کنجدSesamum indicumیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهاثرتلقیح باکودهای بیولوژیکی فسفره برخصوصیات رویشی و عملکردرقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک Lepidium draba L با استفاده ازکنه گلخواردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهاثرمقادیرمختلف کوددامی برخصوصیات رشدی وعملکردهمیشه بهارCalendula officinalis L.اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
16دریافت فایل PDF مقالهاثرمقادیرمختلف کلش گندم براجزای عملکردوعملکردسیراولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفراناولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محتوی نیتروژن و شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه Plantago ovata L تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکیاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تاثیر مراحل مختلف برداشتاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
24دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
25دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
26دریافت فایل PDF مقالهترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیمدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
27دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آیندهدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیادومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
29دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرزدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
30دریافت فایل PDF مقالهاثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
32دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیردومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
33دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعیدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندمدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
35دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum L)دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژناولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss)اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچهمزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانساولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانیاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سیاهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشذ اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی انذامهای مختلف گیاه دارویی زعفراناولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
42دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L)اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
44دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاککنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاکدومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
46دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جمعیت و تنوع علفهای هرز تحت تأثیر نسبتهای مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ایدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبزدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز در مزرعه سیرهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روشهای مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز و عملکرد زیره سبزهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
51دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی کنترل بیولوژیکی علفهرز قندرون با استفاده از کنه گالزا (Aceria , (Acarina: Eriophyidae) (chondrillaeهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
52دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانهاولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی کبیر و کتاناولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
54دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخودCicer arietinumپنجمین همایش ملی حبوبات1391
55دریافت فایل PDF مقالهاثربقایای آفتابگردان براجزای عملکرد وعملکرد نخودپنجمین همایش ملی حبوبات1391
56دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستیهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
57دریافت فایل PDF مقالهدرصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهاثر روشهای مختلف خاکورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکردپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهاثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفرانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات:مطالعه موردی استان گلستاناولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار1393
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آندومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
65دریافت فایل PDF مقالهاثر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج دراستان گلستاناولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک1393
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیلهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های اکولوژیکی تنوع علف های هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکننده های مختلف خاکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
70دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L)همایش ملی گیاهان دارویی1389
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی نخود در کشت مخلوط ردیفی با زعفرانسومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی و نظام های تولید سیب زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتدومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1394
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روشهای سنتی و مکانیزه در شهرستان ساریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات زیست محیطی نظامهای تولید جو با ارزیابی چرخه حیات ICAدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
76دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهارسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
77دریافت فایل PDF مقالهپالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیستاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
78دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های تولید سیب زمینیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهدسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست از منظر اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان1394
82دریافت فایل PDF مقالهکاهش ردپای کربن راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانیاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
83دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات (LCA)دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1395
84دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و شناسایی تنوع فلور گیاهان دارویی به عنوان راهکاری جهت حفظ تنوع زیستی (مطالعه موردی: نیشابور)چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جنبه های سلامت اکوسیستم و راهکارهای ارتقاء آن در بوم نظام های زراعیاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
86دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L)چهارمین همایش ملی زعفران1394
87دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران LCrocus sativusچهارمین همایش ملی زعفران1394
88دریافت فایل PDF مقالهاثر سن مزرعه بر محتوی ترکیبات فنولی و نیتروژن درریزوسفر، اندام های هوایی و زیرزمینی زعفران Crocus sativus Lچهارمین همایش ملی زعفران1394
89دریافت فایل PDF مقالهمطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستیچهارمین همایش ملی زعفران1394
90دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند سالهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غدهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
92دریافت فایل PDF مقالهغلظت های عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه زنی یولاف وحشینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
93دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
94دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
96دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکردنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط ردیفی با نخودنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهایپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
99دریافت فایل PDF مقالهجایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آنهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
100دریافت فایل PDF مقالهتمایل به تغییر الگوی کشت برای زراعت زعفران، راهکاری کاربردی برای مقابله با کم آبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)پنجمین همایش ملی زعفران1397
101دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد تلفیقی حاصلخیز کننده های خاک بر عملکرد گل و پیاز زعفران Crocus sativus L.پنجمین همایش ملی زعفران1397
102دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشتپنجمین همایش ملی زعفران1397
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی روش آبیاری سطحی با استفاده از مدل SIRMOD (مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد)دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)1397
104دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادیدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
105دریافت فایل PDF مقالهضرورت توسعه کاشت گیاهان دارویی و راهکارهای مقابل با کم آبیدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
106دریافت فایل PDF مقالهگیاهان دارویی شاه کلید مدیریت پایدار آفات و علف های هرز در کشاورزی ارگانیکسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
107دریافت فایل PDF مقالهگذری بر چالش های تولید ارگانیک زعفران در ایرانسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
108دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم فرصتی برای توسعه کشت ارگانیک گیاه دارویی- مرتعی ریواس در عرصه های طبیعی نیشابورسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود تولید ارگانیک گیاهان دارویی در استان خراسان رضویسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
110دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
111دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus esculentus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
112دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان و غلظت های مختلف پیش تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (.Abelmoschus Abelmoschus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
113دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ایسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
114دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانه ای رقم یلداسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
115دریافت فایل PDF مقالهتاتیر ورمی کمپوست و پوتریسین بر رنگیزه های فتوسنتزی خیار گلخانه ایسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
116دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد پوتریسین بر ترکیب پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلداچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
117دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلداچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران)همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی1398
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زعفران به عنوان گیاه دارویی و استراتژیک در توسعه پایدار اکوتوریسم و اقتصاد مقاومتیکنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری1398
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی نظامهای تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
121دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر سطوح تراکم بوته و کود دامی بر شاخصهای رشدی گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از طرح مرکب مرکزیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
122دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی بر عملکرد میوه و شاخص بریکس دو رقم گوجه فرنگیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
123دریافت فایل PDF مقالهاثر کود دامی و تراکم بر عملکرد زیست توده و اسانس نعناع فلفلی در چین های مختلف با استفاده از طرح مرکب مرکزیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
124دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های آبیاری و نظام های خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط On-farmشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
125دریافت فایل PDF مقالهجنبه ها و روشهای مختلف مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز در بوم نظام های زراعیاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
126دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
127دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
128دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی برفلور علف های هرز و عملکرد اسفناجدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچکهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
130دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپاییهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاههمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
132دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی ختمیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
133دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه‌زنی سیاهدانهدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

مقالات سرور خرم دل در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و عملیات داشت بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی شوید Anethum graveolens Lدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح بقایای آفتابگردان (.L annuus Helianthus)بر خصوصیات جمعیت علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.L arietinum Cicer )دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (.Satureja hortensis L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine max L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)در شرایط تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
15دریافت فایل PDF مقالهاثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
17دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرزفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارآیی مصرف آب و کارآیی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمینفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
25دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
27دریافت فایل PDF مقالهاثر کود دامی و محلولپاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضویفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایینفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
34دریافت فایل PDF مقالهتوصیف آماری متغیرهای عملکرد و اجزای عملکرد گندم با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با استفاده از آنالیز گام به گاممجله تولید گیاهان زراعی1398
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضویمجله تولید گیاهان زراعی1397
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتیمجله تولید گیاهان زراعی1396
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضویمجله تولید گیاهان زراعی1395
38دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکردمجله تولید گیاهان زراعی1395
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتمجله تولید گیاهان زراعی1394
40دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
41دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)مجله پژوهش های تولید گیاهی1397
43دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمهمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
44دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبتهای جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین Zea mays L. باارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. بر عملکرد و اجزای عملکرددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز( Phaseolus vulgaris L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus Lفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
47دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اولفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
48دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت تغذیه‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیاییفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
51دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
52دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های شیمیایی و وزن مخصوص ظاهری خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیاتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
55دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاریفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) ودوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1014 بار

نمودار سالانه مقالات سرور خرم دل طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سرور خرم دل


به اشتراک گذاری صفحه سرور خرم دل

پشتیبانی