خانم دکتر سرور خرم دل

Dr. Soroor Khorramdel

Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180569)

135
145
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی