Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر علیرضا بهشتی

Dr. Alireza Beheshti

دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314988)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر علیرضا بهشتی

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا بهشتی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا بهشتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات نمایه شده علیرضا بهشتی در کنفرانسهای داخلی

مقالات نمایه شده علیرضا بهشتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های پژوهشی علیرضا بهشتی

ردیفدریافتعنوان طرحکارفرماسال
1دریافت فایل PDF طرحمطالعه اثر تغییر روش مدیریت کشاورزی از متداول به حفاظتی بر عملکرد و خصوصیات محصولات زراعی منطقه معتدل استان خراسان رضویسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
2دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در تناوب گندم- شبدر- گوجه فرنگی- گندم در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضویسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
3دریافت فایل PDF طرحگزارش نام گذاری و آزاد سازی لاین سورگوم علوفه ای MFS8 رقم بهشت (B34/MF1133) با پتانسیل عملکرد بالا برای کشت در اراضی مناسب و کم بازده مناطق معتدل و معتدل گرم کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF طرحارزیابی تحمل به سرما و پتانسیل تولید در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه ای یکساله در اقلیم سرد جلگه رخسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
5دریافت فایل PDF طرحارزیابی جمعیت علف های هرز در نظام های مختلف کشاورزی( حفاظتی و رایج ) و تناوب زراعی معمول در منطقه معتدل سردسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
6دریافت فایل PDF طرحارزیابی توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
7دریافت فایل PDF طرحاثربخشی اثرات کشاورزی حفاظتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب در تناوب زراعی گندم- شبدر در اقلیم معتدل سرد خراسان رضویسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
8دریافت فایل PDF طرحتعیین روش مناسب تکثیر پیاز جهت افزایش تولید محصول زعفران(خزانه کاری پیاز زعفران)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
9دریافت فایل PDF طرحجمع آوری و ارزیابی صفات زراعی مورفولوژیکی ذخایر توارثی شبدر شیرین موجود در ایران به منظور حفاظت و استفادهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF طرحتعیین درصد گلدهی و ارتفاع برداشت مناسب به منظور مدیریت صحیح چین برداری دراکوتیپهای سردسیری و گرمسیری یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکرد لاین امید بخش MGS5 سورگوم دانه ای با رقم سپیده در مزارع زارعین شهرستان تربت جامسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
12دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکردلاین امید بخش ‭MGS2 ‬سورگوم دانه ای با رقم پیام در مزارع زارعین شهرستان گنابادسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
13دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکرد لاین امید بخش سورگوم علوفه ای ‭MFS2 ‬با رقم جدید پگاه در شرایط مزارع شهرستان درگزسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
14دریافت فایل PDF طرحبررسی و مقایسه نیمه نهایی عملکرد کمی و کیفی دانه و علوفه لاین های پیشرفته ارزن مرواریدی ‭(Pennisetum americanum) ‬در دو تاریخ برداشتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
15دریافت فایل PDF طرحبررسی امکان بهبود کیفیت علوفه و کارایی مصرف آب از طریق کشت مخلوط ردیفی ذرت و سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
16دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن دم روباهی ‭Setaria italica‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF طرحبررسی در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF طرحبررسی در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
19دریافت فایل PDF طرحبررسی ژنو تیپ های سورگوم در بلوکهای دورگ گیری و نسلهای در حال تفکیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
20دریافت فایل PDF طرحبررسی کارایی برخی از گیاهان پوششی در مدیریت علف های هرز و خصوصیات کمی و کیفی میوه در باغات آلوسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
21دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکرد کمی و کیفی لاین های امیدبخش سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
22دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد، اجزا عملکرد، کارایی انرژی و بازده اقتصادی گندم در نظام های تناوبی مبتنی بر گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
23دریافت فایل PDF طرحارزیابی پتانسیل تولید ژرم پلاسم های برتر اسپرس در شرایط دیم و آبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
24دریافت فایل PDF طرحکارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و نیتروژن در شرایط تنش خشکی در ارقام و لاین های سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
25دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری لاین های امیدبخش سورگوم دومنظوره علوفه ای-دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
26دریافت فایل PDF طرحکارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و نیتروژن در شرایط تنش خشکی در ارقام و لاین های سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
27دریافت فایل PDF طرحبررسی در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
28دریافت فایل PDF طرحبررسی جنبه های زراعی، فنی و اقتصادی تاثیر نظام های تناوب زراعی بر تولید و پایداری گندم در اقلیم سرد خراسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
29دریافت فایل PDF طرحبررسی در توده های دورگ و نسل های در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
30دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رشدی گندم در نظام های تناوبی مبتنی بر گندم در اقلیم سرد جلگه رخسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
31دریافت فایل PDF طرحبررسی ژنوتیپ های سورگوم در بلوک های دورگ گیری و نسل های در حال تفکیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
32دریافت فایل PDF طرحمقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های یونجه سردسیری در شرایط آبیاری کامل و محدودسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
33دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
34دریافت فایل PDF طرحبررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
35دریافت فایل PDF طرحارزیابی ژنو تیپ های سورگوم علوفه ای در آزمایش مقدماتی عملکرد علوفه درمناطق معتدلسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
36دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
37دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
38دریافت فایل PDF طرحراهکارهای خشک کردن و نگهداری زرشکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
39دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
40دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
41دریافت فایل PDF طرحبررسی ژنوتیپ های سور گرم در بلوکهای دورگ گپری و نسلهای در حال تفکیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
42دریافت فایل PDF طرحبررسی مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های سردسیری یونجه در شرایط آبیاری کامل و محدودسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
43دریافت فایل PDF طرحیخ زدگی پاییزه در ذرت و مدیریت محصولسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
44دریافت فایل PDF طرحارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیک لاین ها و ارقام سورگوم دانه ای در شرایط شورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
45دریافت فایل PDF طرحبررسی ژنو تیپ های سورگوم در بلوک های دورگ گیری و نسل های در حال تفکیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
46دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی ‭(Tape)‬، تراکم بوته و آرایش کاشت بر بهره وری آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ‭700 (KSC700)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
47دریافت فایل PDF طرحبررسی زراعت و اصلاح سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
48دریافت فایل PDF طرحبررسی ژنوتیپ های سورگوم در بلوک های دو رگ گیری و نسلهای در حال تفکیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
49دریافت فایل PDF طرحارزیابی نهایی اکوتیپ های برتر مناطق سردسیری یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
50دریافت فایل PDF طرحبررسی کارایی شیوه های طراحی، آرایش فضایی و روشهای بررسی وتجزیه و تحلیل داده ها در آزمایشات کشت مخلوطسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
51دریافت فایل PDF طرحبررسی و ارزیابی ناحیه ای واریته های سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
52دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزا آن در ارقام و لاینهای سورگوم دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
53دریافت فایل PDF طرحبررسی در بلوکهای دورگ گیری و نسلهای درحال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
54دریافت فایل PDF طرحتحلیلی بر تولید و خرید گندم در استان خراسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
55دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی امکان استفاده از سورگوم در تهیه نانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
56دریافت فایل PDF طرحارزیابی خصوصیات اکوتیپ های مناطق سردسیری یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
57دریافت فایل PDF طرحبررسی وتعیین مناسبترین تراکم کاشت ارقام امیدبخش سورگوم علوفه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
58دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان جلد اولسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
59دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی و سلکسیون توده ای در یونجه همدانی بر اساس شاخصهای فنوتیپیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
60دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی زمان برداشت، درصد رطوبت بذر در هنگام انبارداری و تعیین قدرت بذر بااستفاده از آزمون پیریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
61دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی اثر تراکم لاین مادری ‭(A line) ‬برعملکرد دانه و خصوصیات تکنولوژیکی بذر هیبرید سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفیدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
62دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای خالص سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها در شرایط اقلیمی مشهدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
63دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی تاثیر تنش شوری ودرجه حرارت بر جوانه زنی ارقام یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
64دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک سورگومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
65دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
66دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی و تعیین سازگاری آنها باشرایط اقلیمی مشهدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
67دریافت فایل PDF طرحپراکندگی جغرافیایی و پوشش گونه های گیاهی در استان خراسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1366
تاریخ ایجاد رزومه: 15 آذر 1400 - تعداد مشاهده 172 بار

نمودار سالانه مقالات علیرضا بهشتی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علیرضا بهشتی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا بهشتی

کلیدواژه های مهم در مقالات علیرضا بهشتی

پشتیبانی