ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رضا قربانی

Reza Ghorbani

ر ییس بازرسی خوردگی و حفاظت کاتد کی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

Researcher ID: (176951)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

مقالات رضا قربانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهانتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزیاولین همایش GIS شهری1386
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ایاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
3دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیکاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود بیولوژیک باکتریایی بر عملکرد دانه و رشد گیاه گندمچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
5دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی خواص مکانیکی الیاژ LM22 بدون استفاده از ریز کننده ها و بهسازهادهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی دلایل خوردگی مبدل های خنک کننده سکوی دریایی فاز یک و راهکارهای جلوگیری از آنهاسومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی1390
7دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی جریان نشتی نوک پره های متحرک درتوربین های گازیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشنهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
10دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش قارچ های میکوریزا در کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تغییر ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
13دریافت فایل PDF مقالهاثرات دگرآسیبی عصاره آبی کلزا بررشد و پاسخهای بیولوژیکی و بیوشیمیایی یکی ازعلفهای هرز جدی مزارع زعفران جودرهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثردگرآسیبی بقایای کلزا برجوانه زنی رشد و میزان کلروفیل دوگونه علف پشمکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی و کارآیی انرژی نظام های زراعی تولید محصول جو در دشت مشهداولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی Alternaria alternata درکنترل بیولوژیک علف هرز تلخهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین دامنه میزبانی 3عامل بالقوه کنترل زیستی استخراج شده از روی تلخه برتعدادی ازگیاهان اقتصادی درشهرستان چناراناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
18دریافت فایل PDF مقالهمعرفی تعدادی ازقارچهای بیماری زاعامل بالقوه کنترل زیستی تلخه Acroptilon repens L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
19دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرسطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بروزن خشک علفهای هرزپهن برگ و باریک برگ درچمن با سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای مدل هنکسیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهاثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی جهت برآورد درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی علف شورSalsola kali )دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهاختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون و کلودینافوپ - پروپارژیل درکنترل علف هرزیولاف وحشی Avena loduviciana L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرجمعیت گیاهی و کودهای نیتروژن و بیولوژیک برعملکردچغندرقنددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسنفاجاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپاییهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبزدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی برفلور علف های هرز و عملکرد اسفناجدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روشهای مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علفهای هرز و عملکرد زیره سبزهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
31دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی کنترل بیولوژیکی علفهرز قندرون با استفاده از کنه گالزا (Aceria , (Acarina: Eriophyidae) (chondrillaeهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
32دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای متناوب و عمق کاشت بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ،علف هرز جدیدالورود مزارع سویاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
33دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری و خشکی و PH بر جوانه زنی فرفیون خوابیده،علف هرز مشکل ساز مزارع سویاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز در مزارع سیر و اسفناجپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهعملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethumgraveolens L.) تحت تاثیرتعداد چین، منابع مختلف کودی و تلقیح میکوریزاییسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های تحرک کننده رشد گیاه بر برخی شاخص های رشد گندم رقم الوندیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
37دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک محیط مناسب براری بررسی توان حلالیت فسفات های نامحلول توسط باکتری های Azospirillum SPPیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
38دریافت فایل PDF مقالهاثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
39دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای آموزش شهروندی بر مبنای پادکست بلوتوثیسمینار رسانه و آموزش شهروندی1390
40دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت درون گونه ای بر رشد علف هرز فرفیون ناجوربرگسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر برخی منابع اصلاح کننده آلی و بیولوژیک خاکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کودی اکولوژیک بر برخی خصوصیات زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید انرژی خالص به عنوان ضرورت پدافند غیرعامل الگوی کشت دشت مشهدهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نهشته های شهر دامغاناولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اکسیداسیون گوشت جوجه های تغذیه شده با عصاره و پودر گیاه دارویی خرفه طی مدت نگهداریسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
48دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از منابع آب، رویکردی جهت مدیریت بحران آب؛ مطالعه موردی استان مازندرانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چند معیاره ی مکانی حوزه ی ابخیز سد گلپایگان در انتخاب مکانهای بهینه جهت احداث سدهای اصلاحی سنگی – سیمانیسومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو1393
50دریافت فایل PDF مقالهدقت سنجی پیش بینی شبکه زهکشی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
51دریافت فایل PDF مقالهمبانی و مفهوم اخلاقیات ( Ethic )در کشاورزیاولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
52دریافت فایل PDF مقالهارتقای روش های شناسایی واصلاح خاک های واگرا مبتنی بر ویژگی های زمین شناسی مهندسیکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ایکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل واگرایی خاک های استان سمناناولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنای الحمرااز دیدگاه هنر ومعماری اسلامیدومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1394
57دریافت فایل PDF مقالهحذف خطای سایه با استفاده از تصاویر صعودی و نزولی سنجنده ی ERS1,2 منطقه مطالعاتی ارتفاعات شمال تهراناولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم لوبیای قرمز Phaseolus vulgaris Lاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهCorrosion Evaluation of SS316L Amine/Amine Plate Heat Exchangers of the SPGC Ethane Refining Unitsدهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در خم 90 درجه کانال روباز با استفاده ازCOMSOLچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
62دریافت فایل PDF مقالهساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومیاولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت1396
63دریافت فایل PDF مقالهمهره های مغناطیسی پوشش داده شده آلجینات-چیتوساناولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت1396
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزایش سرمایه شرکت های سهامی بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیکاولین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی خوردگی صفحات مبدل حرارتی آمین/آمین در واحد تصفیه گاز اتان پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبینهمین کنفرانس مبدل های گرمایی1396
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus Lچهارمین همایش ملی زعفران1394
67دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکر مالی شرکت ها در طی چرخه عمراولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
68دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقندششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
69دریافت فایل PDF مقالهاثر علف کش، تراکم و سیستم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اختر لوبیا قرمزششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پهن برگ کش های بازدارنده فتوسنتز بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در L. Amaranthus retroflexus و Solanum nigrum Lششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دزهای مخلوط برخی از مهمترین پهن برگ کش های اراضی چغندرقند در کنترل علف های هرز خرفه و تاج ریزی سیاهششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری ها و چمنکاری های) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهرانششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
73دریافت فایل PDF مقالهEVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS IN IMAM REZA HOSPITAL, BOJNURD, IN 1396نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهکارگروهی در درمان عفونت نکروزان بافت نرمکنگره ملی گزارش های موردی بالینی1397
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تغییر فشار ابزار بر رفتار مکانیکی و میکروساختار جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی1389
76دریافت فایل PDF مقالهواکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامیدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
78دریافت فایل PDF مقالهشاخص های مدیران و فرماندهان نظامی در کلام امام علی (ع) و مقام معظم رهبری ج.ا ایران: رویکرد تطبیقیاولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)1398
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تکنولوژی های نوآور در ارتقاء عملکرد سازمانی با تاکید بر مدل سازمان-مشتری B2C مرکز تماس شرکت خدمات ارتباطی رایتلکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
80دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
81دریافت فایل PDF مقالهآینده پژوهی چالش ها و فرصت های راهبردی ایران در سوریهدومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 14041399

مقالات رضا قربانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آنفصلنامه مطالعات منابع انسانی1391
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان جذابیت خدمات در بخش مشاوره و پژوهشفصلنامه مطالعات منابع انسانی1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی دلایل خوردگی مبدل های خنک کننده سکوی دریایی فاز یک و راهکارهای جلوگیری از آن هامجله مبدل گرمایی1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازیفصلنامه مطالعات منابع انسانی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبرهم کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شته خردل (.Lipaphis erysimi Kalt) و پشه شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1394
6دریافت فایل PDF مقالهجایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادیفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونهای و برخی شاخصهای رشدی گونه های مزرعه ذرت ( .L mays Zea)فصلنامه حفاظت گیاهان1395
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (.L officinalis Lavandula )فصلنامه حفاظت گیاهان1395
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنیهای هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علفکش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (aestivum Triticum )فصلنامه حفاظت گیاهان1395
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در شرایط آب و هوایی جیرفتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحراییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو(Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی ( Lens esculenta)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی علفکش های مختلف در کنترل علف های هرز سیر (Allium Sativum)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراینفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهاثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جامفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus Lفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
22دریافت فایل PDF مقالهالگوی قیمت گذاری علف کش های همسو با محیط زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
23دریافت فایل PDF مقالهاستانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
24دریافت فایل PDF مقالهگره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تاثیر علفکش متریبیوزینفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
25دریافت فایل PDF مقالهاثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علف های هرزفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
26دریافت فایل PDF مقالهاستانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذاییفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
30دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
32دریافت فایل PDF مقالهاثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم کار برای کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی1390
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آنفصلنامه حفاظت گیاهان1391
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) براساس مدل های رگرسیونیفصلنامه حفاظت گیاهان1392
37دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی زنده مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلففصلنامه حفاظت گیاهان1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهایاقلیمی در شهرستان مشهدفصلنامه آب و خاک1395
43دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهدفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهارهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع تغذیه ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در جیرفتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهاثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها وعملکرد زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین کننده های روش های مدیریتی علف های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضویفصلنامه اقتصاد کشاورزی1388
48دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر خصوصیات زراعی و عملکرد گل و کلاله زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
50دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته علف کش های انتخابی چغندرقند در علف های هرز خرفه و سلمه ترهدوفصلنامه چغندرقند1397
51دریافت فایل PDF مقالهکارایی اختلاط علف کش های رایج در کنترل علف های هرز پهن برگ چغندرقند (Beta vulgaris L.)دوفصلنامه چغندرقند1396
52دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنشدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز( Phaseolus vulgaris L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مویان های کاتیونی و غیر یونی بر کارایی علف کش های بازدارنده ی استولاکتات سینتاز درکنترل یولاف وحشی Avena ludoviciana L.فصلنامه حفاظت گیاهان1398
56دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته برخی از مهم ترین پهن برگ کش های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند Beta vulgaris L ایرانفصلنامه حفاظت گیاهان1398
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم Centaurea balsamita L خوسرمایی شده با شرایط پاییزهفصلنامه حفاظت گیاهان1398
58دریافت فایل PDF مقالهسنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی باکتریاییفصلنامه حفاظت گیاهان1398
59دریافت فایل PDF مقالهشدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی Triticum boeoticum Boiss و جودره Hordeum spontaneum K.Koch در سطح مزارع گندم دیم استان لرستانفصلنامه حفاظت گیاهان1398
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه ای و رژیم های آب آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 267 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رضا قربانی

تماس با رضا قربانی


به اشتراک گذاری صفحه رضا قربانی

پشتیبانی