خانم دکتر اعظم لشکری

Dr. Azam Lashakri

مرکز جان اینس، نورویچ، انگلیس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400844)

4
4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور