Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی اکبر جمالی

Ali Akbar Jamali

دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176493)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه علی اکبر جمالی

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر جمالی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر جمالی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر
مدیر مسئول

مقالات بین المللی خارج از کشور علی اکبر جمالی

مقالات نمایه شده علی اکبر جمالی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط پوشش گیاهی با دما طی ۲۰ سال اخیر در شهر اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره ایچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تصاویر ماهواره ای در بررسی تغییرات دمایی و پوشش گیاهی شهر یاسوج (بیست سال اخیر ۲۰۰۰-۲۰۲۰)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
3دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی ورزش گوی رانی بر سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به سندروم داونهمایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص1397
4دریافت فایل PDF مقالهالزامات سبک زندگی فرهنگی اسلامی از منظر امام صادق (ع) در جامعه ایرانی اسلامیدومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت1397
5دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مستعد فرسایش خاک با استفاده از روشAHPو FUZZYمنطقه مطالعاتی:حوضه شهر سوریانسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
6دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی در GIS (مطالعه موردی: منطقه یک شهر قم)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
7دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اراضی مستعد پخش سیلابسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
8دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش FAHP (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی پراکنش مراکز درمانی شهر یزد و مدل سازی و ارزیابی با آماره Morans Iسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی عملگرهای فازی و بررسی نیمرخ توپوگرافی در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه ی آبخیر سد ایلامسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از LCM و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه زرجه بستان -استان قزوین)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
12دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (منطقه مطالعاتی: شهر سی سخت)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
13دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه بیمارستانهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه شهرصفاشهرسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
14دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی دفن پسماند های شهری مورد مطالعاتی:شهر یاسوجسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
15دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازی Fuzzyدر محیط GIS (مطالعه موردی:دهبید)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
16دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی کتابخانه های عمومی شهر یزد در محیط GISسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
17دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه پست های انتقال و فوق توزیع برق با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی در منطقه تل خسرو استان کهکلویه و بویر احمدسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS در دشت پیشکوه تفتسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
19دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مستعدپخش سیلاب بااستفاده از روش Fuzzy-AHP مطالعه موردی شهرستان بوانات استان فارسسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
20دریافت فایل PDF مقالهتوابع فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مکانیابی بهینه احداث انجیرستان در حوضه دریاچه بختگانسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
21دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات پوشش آبی دریاچه طشک با استفاده از روش رگرسیون لجستیک درمدل LCMسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
22دریافت فایل PDF مقالهAfter the earthquake crisis management by using GIS (Case Study: Isfahan area three)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره MCDAS مطالعه موردی منطقه عقداهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
24دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی به روش سنتی قضاوت کارشناسی با مکانیابی از طریق تصمیم گیری چند معیاره مکانی جهت احداث سد در حوزه های آبخیز سوراندر سراوان استان سیستان و بلوچستانهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسک خطرپذیری زلزله با استفاده از مدلهای پیشرفته فضایی مطالعه موردی شهرستان بافقسومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
26دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی (مطالعه موردی شهر ابرکوه)سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی منابع آب زیزمینی دشت یزد- اردکان و بررسی روند تغییرات آن با استفاده از GISاولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
28دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت و شیب و پوشش سطحی خاک بر رواناب و رسوب دهی با استفاده از دستگاه باران ساز درحوزه ی آبخیز دوکالی خرانق یزدپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رسوبزایی و رواناب در رخسارههای فرسایشی سطحی و شیاری بر اثر تغییرات شیب و شدت بارش در حوضه آبخیز تنگاب سمیرم با استفاده از دستگاه بارانسازپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش ارزیابی چند معیاری AHP (نمونه موردی سرنمک در استان لرستان)دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر1396
31دریافت فایل PDF مقالهشناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره( MCDAS )مطالعه موردی منطقه عقداسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهشناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره - (MCDAS) (مطالعه موردی منطقه عقدا)هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
33دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی به روش سنتی (قضاوت کارشناسی) با مکانیابی از طریق تصمیم گیری چند معیاره مکانی جهت احداث سد در حوزه های آبخیز سوراندر سراوان استان سیستان و بلوچستانهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
34دریافت فایل PDF مقالهروندیابی سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوره نطنز)اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
35دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت مرودشت با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و زمین آمارکنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر1395
36دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی نسبت جذب سدیم آب زیرزمینی دشت مرودشت با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و زمین آمارکنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزددومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
38دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی بهینه راه آهن با استافده از تحلیل فضایی مکانی GIS مطالعه موردی: بافق، یزددومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در دشت نجف آباداصفهانسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1395
40دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل AHP و توابع فازی در محیط GIS جهت مکان گزینی مدارس مطالعه موردی: شهر بندرعباسکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
41دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی و مدلAHP در محیطGIS)مطالعه موردی: شهر بندرعباس)کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
42دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر بندرعباس با استفاده از GIS و مدل AHPکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
43دریافت فایل PDF مقالهجانمایی بهینهترین مکان جهت احداث ایستگاه فوق توزیع برق در طرح تفضیلی شهر برازجان با استفاده از GIS و منطق فازیسومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1395
44دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر یزد با استفاده از تحلیل های پیشرفته فضایی (Marcov و (Lcm)دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
45دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی احداث ایستگاه فوق توزیع برق با استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic) و GIS (مطالعه موردی: شهر برازجان)دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
46دریافت فایل PDF مقالهAfter the earthquake crisis management by using GIS (Case Study: Isfahanarea three)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره ( مطالعه موردی : یزد- اردکان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
48دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی بهینه مساجد با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
49دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
50دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گال چشمه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درLCMدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی مرتعی به زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ومدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی بخشی از حوضه ازنا- الیگودرز)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
52دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی پوشش/کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی بخش بربرود شهرستان الیگودرزدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
53دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گلپایگان با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست و سنجش ازدوردومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
54دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM منطقه مورد مطالعاتی حوزه نیوان گلپایگاندومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
55دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات حوزه آبخیز و پیش بینی تغییرات آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (حوزه آبخیز بالادست شهرستان خمین)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
56دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی روند تغییرات حوضه آبخیز با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی حوضه آبخیز چهار چشمه اراک)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شبکه عصبی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبخیز شازند در استان مرکزی)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
58دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از تکنیکLCM (پژوهش موردی: حوزه آبخیز غرب شهرداران)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
59دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان اسدآباد – همدان با استفاده از روش LCM و شبکه عصبی (MLP)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
60دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی عرصه های مستعد پخش سیلاب به روش AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز سرچهان بوانات از استان فارس)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
61دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP (مطالعه موردی شهر ابرکوه)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
62دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهرستان بافق)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
63دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات سرزمین (LCM) شهر تویسرکان با استفاده از نقشه های دو زمانه NDVI و داده های بارشدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
64دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با ارزیابی مکانی چند متغیره با مدل سازی سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز مشهدکاوه، استان اصفهان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
65دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPنمونه موردی :شهر یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
66دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش در محیط نرم افزارILWIS با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی((SMCE (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهرنگ)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات کاربری اراضی در سالهای بین 1994 تا 2015 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیزشهرستان خمین)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
68دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM با استفاده از تصاویر لندست سالهای 2015 - 1994(پژوهش موردی: منطقه گلپایگان استان اصفهان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ایی فضای سبزشهری شهر یزد در سه بازه زمانی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل lcm (مطالعه موردی شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
70دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات پوشش گیاهی خرم آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در LCMدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
71دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل LCM (مطالعه موردی شهر یزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
72دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل CA-MARKOV (مطالعه موردی شهر یزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
74دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی زمین لغزش های منطقه شواز یزد به کمک GISدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی دو مدل CA-Marcov و LCM در پیش بینی روندتوسعه فیزیکی شهر یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات خشکسالی استان یزد با استفاده شاخص های استخراجی از تصاویر ماهواره ای سنجنده MODISدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
77دریافت فایل PDF مقالهبرآورد و مقایسه رطوبت خاک با استفاده از امواج رادار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توزیع فضایی و ارایه مدل سازی و مکان گزینی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با استفاده از منطق فازی Fuzzy Logic و GIS مطالعه موردی منطقه یک تهراندومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ایی فضای سبزشهری شهر یزد در سه دوره زمانی و پیش بینی روند تغییرات با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: منطقه گلپایگاناولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزداولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
82دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی شاخص آسیب پذیزی آبخوان فارسان با استفاده از مدل دراستیکدومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار1394
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزدچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد اقتصادی پروژه های آبخیزداری حوزه بنادک سادات یزدچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی- کمی پروژه های آبخیزداری به روش مدل تجربی (مطالعه موردی حوزه بنادک سادات یزد)چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
86دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی لوله های نفت با استفاده از مدل سازی عضویت و همپوشانی فازی چندمعیاره، منطقه مطالعاتی: نفت سفید-مسجدسلیماناولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
87دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی بهینه جاده با استفاده از تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تصمیم گیری چند معیاره فازی منطقه مطالعاتی:"باغملک-دهدز"اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
88دریافت فایل PDF مقالهحذف خطای سایه با استفاده از تصاویر صعودی و نزولی سنجنده ی ERS1,2 منطقه مطالعاتی ارتفاعات شمال تهراناولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد)سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
90دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی روند حرکت تپه های ماسه ای با استفاده از سنجش از دور شبکه عصبی چند لایه پرسپترون در ارگ رضوانشهر اشکذر یزدسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
91دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سنجش از دور و رگرسیون لجستیک در GIS برای پیش بینی روند جابجایی و گذار ماسه ها در ارگ رضوان شهر اشکذر یزدسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
92دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک استراتژیک سوات به منظور بررسی مسایل و ملاحظات حوزه های آبخیزسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
93دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل درونی و بیرونی روش استراتژیک SWOT در بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی: حوضه سد باغکل خوانسار)سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی تهاجمی مدل سوات در خصوص مسایل اقتصادی و اجتماعی حوضه سد باغکل خوانسارسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انواع توابع همپوشانی فازی در مسیریابی لوله های نفت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGISاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در مسیریابی لوله نفتاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
97دریافت فایل PDF مقالهاستخراج نقشه کاربری اراضی از داده های سنجش از دور و روش شبکه عصبی و کاربرد آن در مسیریابی لوله نفت، منطقه: نفت سفید-مسجدسلیماناولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشک سالی های ایستگاه پل کشکان دواب ویسیان استان لرستان به روش SPIهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی، شیب و شدت بارندگی بر فرسایش و تولید رسوب با استفاده از بارانساز(مطالعه موردی: حوضه سرباز سمیرم)دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
100دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی مکانی پخش سیلاب دشت سرآسیاب بادرود بااستفاده ازسیستم پشتیبان تصمیم گیری DSSدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بارش بر میزان رواناب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بارش بر میزان رسوب در فصول مختلف مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون زیر حوضه رود زرددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
105دریافت فایل PDF مقالهتأثیر خشکسالی و ترسالی بر روند دبی و رسوب حوضه پل کشکان دواب ویسیان استان لرستان به روش SPIاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
106دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی حوزه آبخیز برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
107دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) دراولویت بندی محل احداث سدهای اصلاحی توری سنگی (گابیون)(مطالعه موردی حوضه آبخیز گندمینه الیگودرز)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
108دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی احداث سدهای اصلاحی توری سنگی (گابیون) با روش ارزیابی چند معیاره مکانی (مطالعه موردی لکان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
109دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی احداث سدهای سنگی ملاتی با روش تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردی:حوزه آبخیز رحمت آباد)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
110دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین مکان ساخت سدهای اصلاحی تور سنگی با روش چند معیاره مکانی در حوزه آبخیز آشناخورهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
111دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی برای ساخت سدهای اصلاحی خشکه چین در حوزه آبخیز با بهره گیری از فنون تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی حوزه شمس آباد اراک)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
112دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط ILWIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیزفارسان چهارمحال بختیاری)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
113دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مکانی (SMCE) و تکنیک AHP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
114دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GIS و فنون تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهرنگ)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
115دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی سدهای اصلاحی (سنگی ملاتی) در حوضه آبخیز ده سفید با تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) با استفاده از نرم افزار ILWISهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
116دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال وبختیاری)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
117دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز خوانسار (با استفاده از GIS)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
118دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییرات کاربری اراضی بر روی میزان فرسایش در شدت های مختلف بارندگی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باراناولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
119دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری ( مطالعه موردی: منطقه تنگه چنار)دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست1393
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متقابل سازند، شیب و شدت بارندگی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه کوانک فارسان)دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست1393
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت نجف آباداصفهاندومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست1393
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طزرجان)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد اقدامات بیولوژیک حوزه آبخیز طزرجان در کاهش سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMSدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
124دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر مالچ پاشی در مناطق بیابانی حاشیه ارگ یزد از دیدگاه ساکنان منطقهسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)روشی نوین در اولویت بندی حوزه آبخیز کال قوزستان کاشمر برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی در مقابله با سیلنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
126دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی کاربری اراضی بافرسایش پاشمانی و بافت خاک درحوزه ی آبخیز چادگاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
127دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری درکاهش اوج سیلاب با استفاده ازمدل HEC-HMS درحوزه آبخیز دهگین استان هرمزگاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
128دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تصمیم گیری چندمعیاره مکانی SMCE درارزیابی مکان احداث بندهای خشکه چین درحوضه قورچای رامیان گلستاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
129دریافت فایل PDF مقالهتاثیرفعالیت های آبخیزداری برمسائل اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز مته سنگ شهرستان نیک شهرنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقدامات مکانیکی آبخیزداری برکاهش سیلخیزی با استفاده ازمدل HEC-HMS درحوزه آبخیز دهگین استان هرمزگاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
131دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی محل دفن زباله شهری با استفاده از مدل درختی ارزیابی چند معیار مکانی در GIS (مطالعه موردی: محدوده شهر اراک)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
132دریافت فایل PDF مقالهاولویت‌بندی مکانی عملیات سکوبندی با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (SMCE) در حوضه قورچای رامیاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
133دریافت فایل PDF مقالهنقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در طرح‌های آبخیزداری مطالعه موردی حوضه علی‌اباد چادگاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر بارش بر میزان هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم آب زیرزمینی (مطالعه موردی حوزه آبخیزدشت یزد - اردکان)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی - کمی پروژه‌‌های آبخیرداری (مطالعه موردی حوزه طرزجان شهرستان تفت)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
136دریافت فایل PDF مقالهمدل‌های رایانه‌‌ای در مدیریت حوزه‌های آبخیز (مطالعه موردی نرم‌افزار N-SPECT)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
137دریافت فایل PDF مقالهاستاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) جهت مکان‌یابی پخش سیلاب با رویکرد تغذیه منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خان سرخع الیگودرز)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
138دریافت فایل PDF مقالهاولویت‌بندی پهنه‌های مناسب پخش سیلاب برای ذخیره آب خوان ها در حوزه آبخیز تجره گلپایگاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
139دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی کلر و سولفات در منابع آب زیرزمینی دشت یزد - اردکاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
140دریافت فایل PDF مقالهتجزیه وتحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی آنیون و بی‌کربنات منابع آب زیرزمینی دشت یزد - اردکاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
141دریافت فایل PDF مقالهواسنجی دستگاه EM38 برای ارزیابی شوری خاک در دشت فهرجاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
142دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین روش میان‌یابی برای پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از دستگاه الکترومغناطیسی EM38 در دشت فهرجاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
143دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب و رواناب با استفاده از مدل N-SPECT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه شاهرخ اصفهان)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
144دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پروژه‌های پخش سیلاب و سیل بند بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
145دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی خطر حرکت‌های توده‌ای با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز عین شیخ دیلمان)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از ابزارهای مدیریت آبخیزداریاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
147دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدیریت منابع آب و خاک حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پلاسجان)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت پدیده حرکت توده‌ای زمین در منطقه خروشهرستان طبس با استفاده از GIS,RSاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
149دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد نهرین شهرستان طبس)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
150دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر اجتماعی نهال‌کاری درمناطق بیابانی حاشیه ارگ یزد از دیدگاه ساکنان منطقهاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر فرسایش‌پذیری سازندهای مختلف زمین‌شناسیاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته‌زار بر توزیع اندازه ذرات خاک (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر سیاه کوه)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فرسایش‌پذیری بادی با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر تبدیل اراضی حاشیه کویر سایه‌کوه یزد به اراضی زراعی و پسته‌زاراولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه کارایی دو نمایه خشکسالی هواشناسی (PN),(SPI) در مدیریت خطر خشکسالی مطالعه موردی: حوزه آبخیز پلاسجاناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
155دریافت فایل PDF مقالهتغییرات برخی خواص فیزیکی خاک بر اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری اراضی زراعی و پسته‌زار (مطالعه موردی: اراضی حاشیه‌ی کویر ابر کوه)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه منحنی رطوبت خاک با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی حاشیه کویر ابرکوه یزداولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی ومحیطی موثر بر میزان مشارکت آبخزنشینان (مطالعه موردی: حوزه راویز - رودین)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی آبخوان دشت ارزوئیهاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
159دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی و بررسی تغییرات فصلی نیترات در آبخوان دشت شهرکرداولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغیرات مکانی غلظت فسفات در ابخوان دشت شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
161دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب‌پذیری ابخوان دشت کرمان به آلودگی با روش DRASTICاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی منطقه‌ای منحنی سنجه رسوب با تغییرات زمین‌شناسی و کاربری اراضی در اقلیم نیمه مرطوب (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز میرقاسم و سنقز)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
163دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چند معیاره مکانی (SMCE) وفنون تصمیم‌گیری در اولویت‌بندی پخش سیلاب مطالعه موردی: (حوزه ابخیز شمال گلپایگان واقع در خمین)اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
164دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، استان مازندران)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان (مطالعه موردی : حوزه راویز-رودین)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
166دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطرسیل با استفاده ازمدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه HEC–RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد - استان یزدنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
167دریافت فایل PDF مقالهمروری برتاثیر اقدامات آبخیزداری برکاهش سیل خیزی حوزه آبخیز با کمک مدل HEC-HMSنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
168دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سازه های حوزه آبخیز طزرجان استان یزد با استفاده ازمدل HEC-HMSنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
169دریافت فایل PDF مقالهتاثیرخشکسالی برگسترش اراضی بیابانی استان یزدسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
170دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانیسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
171دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی زیرحوزه های آبخیزازنظرسیلاب باتوجه بهعوامل فیزیوگرافی درمناطق خشک و بیابانیسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
172دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان رسوب واحدهای کاری حوزه آبخیز نیربا استفاده ازمدل FSMسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
173دریافت فایل PDF مقالهاثرسیستم های مختلف چرایی برمیزان نفوذپذیری خاک درمراتع استپیسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
174دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرخشکسالی برپدیده ریزگردها با منشاء محلی دراستان یزدسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
175دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی بیولوژیک مقابله با بیابانزایی با کمک سامانه تصمیم یار در مناطق خشک و بیابانی (موردی: دره بید طبس یزد)سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه شیب، پوشش گیاهی و مساحت واحدهای کاری با میزان رسوب برآورد شده توسط مدل WSM ؛مطالعه موردی حوزه آبخیز نیرسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
177دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و پتانسیل یابی منابع آب حوزه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: کریت طبس)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با میزان فرسایش اندازه گیری شده توسط بارانساز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نیر)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
179دریافت فایل PDF مقالهتعیین سریع واحدهای کاری حوزه ابخیز با داده های مکانی و GISهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
180دریافت فایل PDF مقالهارائه نقشه خطر بهمن برفی با ارزیابی چندمعیاره مکانی وGIS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
181دریافت فایل PDF مقالهمروری بر پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (HEC – RASو سامانه اطلاعات جغرافیایی GISهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
182دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی زمین لغزش در حوزه آبخیز با GISو فنون تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به شهرفیروزکوه)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی دلایل اصلی بیابان زایی درمناطق خشک مطالعه موردی: مهریز یزددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
184دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش طبقه بندی نظارت شده دربررسی روندشورشدن رخساره حاشیه مرطوب با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و ETM+ مطالعه موردی کویر طبسدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
185دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و PNPI و SIAP و NICHEیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
186دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی برای طبقه بندی سریع فرسایش خاک در مطالعات توجیهی در جهت توسعه پایدار در حوزه آبخیزچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
187دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت وزن دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه مکان یابی سدهای اصلاحی توری سنگی در حوزه آبخیزهمایش ژئوماتیک 881388
188دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی خطرزمین لغزش و مقایسه ارجحیت عوامل موثر در ایجاد لغزش مطالعه موردی : حوضه آبخیز منشاد یزدهمایش ژئوماتیک 881388
189دریافت فایل PDF مقالهمطالعات GIS مبنا در بررسی انحنای دامنه های شیبدار، به عنوان عامل موثر در زمین لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیز دلیچای دماوند)همایش ژئوماتیک 881388
190دریافت فایل PDF مقالهتحدب شیب و ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مکانی برای مدیریت بحران در برابر خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوزه آبخیزمنشاد یزد)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
191دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت وزن دهی معیارها در SDSS و محیط GIS برای تعیین مناطق مناسب بانکت، سکو، فارو و پیت برای حفاظت خاک روی دامنه های شیبدار (مطالعه موردی حوزه آبخیز حبله رود)یازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
192دریافت فایل PDF مقالهتعیین دامنه های شیبدار محدب حساس به فرسایش خاک و ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مکانی در اولویت بندی عملیات بیولوژیک حفاظت خاک (مطالعه موردی حوزه آبخیز لزور)یازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
193دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت وزن دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه فازی شده از ارزیابی چند معیاره مکانی درباره محل احداث سدهای اصلاحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیزهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
194دریافت فایل PDF مقالهسامانة تصمیم یارِ مکانی، در اولویت بندی مناطق فرسایشی در احداث بندهای چوبی - چپری برایحفاظت خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
195دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چند معیاره مکانی و بوم شناختی وابداع سامانه ای تصمیم یار برای جانمایی سکوها در حفاظت خاکدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
196دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت در تعیین موثرترین عامل در تصمیم گیری چند معیاره برای یافتن مناسب ترین مناطق احداث بندهای چوبی چپری حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
197دریافت فایل PDF مقالهسیستم حمایتی تصمیم گیری (GIS) مبتنی بر وب برای طراحی اجرای برنامه حفاظت اداره کشاورزی آمریکاییچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
198دریافت فایل PDF مقالهبهترین مدل تخمین دبی سیلابی در حوزه آبخیز خلیج فارس در ایراناولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385

مقالات نمایه شده علی اکبر جمالی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهSoil loss and runoff generation in rangeland, rain-fed and abandoned rain-fed agriculture land-uses under simulated rainfallمجله تحقیقات منابع انسانی1398
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با استفاده از منطق فازی و GIS در منطقه یک تهرانفصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی1398
3دریافت فایل PDF مقالهDetecting and Calculating the Soil Moisture Using Microwave Imagery (Case Study: Miyankale, Mazandaran)فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری1398
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و مقایسه تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: اراضی تفت و مهریز)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1398
5دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
6دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل درختی فازی برای مکانیابی بهینه فضای سبز شهر هفشجانفصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1397
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکان های جدید فضای سبز شهری در شهرستان نهاوند استان همدانفصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1396
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دقت طبقه بندی سری زمانی تصاویر لندست در پایش تغییرات کاربری اراضیفصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تشکیل رسوب در شبکه توزیع آب شرب شهر سوق و رابطه آن با خواص آبمجله آب و فاضلاب1400
10دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of dust changes using satellite images in Giovanni NASA and Sentinel in Google Earth Engine in western Iranمجله طبیعت و علوم مکانی1400
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گسترش کمی شهر و مدلسازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباسفصلنامه آمایش محیط1399
12دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رهیافت ها و استراتژی های مناسب جلب مشارکت روستاییان در اجرای طرح های منابع طبیعی به روش AHP و مدل راهبردی SWOT (موردی شناسی: روستای خرو علیا و سفلی شهرستان طبس)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1399
13دریافت فایل PDF مقالهPredicting Land Changes in River Margin and Urban Areas by Remote Sensing and GISفصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری1399
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل درختی فازی برای مکانیابی بهینه فضای سبز شهر هفشجانفصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1398
15دریافت فایل PDF مقالهپیش‌بینی روند تغییرات زمین‌لغزش منطقه شمال قوچان با توجه به عوامل مؤثر بر لغزش به روش شبکه عصبی، اتوماتای سلولی- مارکوف و رگرسیون لجستیکفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1397
16دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: ارزیابی اقتصادی-اجتماعی عملیات مکانیکی حفاظت خاک‎ ‎در حوضه مته سنگ نیکشهرفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1394
17دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدل WSM در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران ساز در حوزه آبخیز نیر، استان یزدپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
18دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیارهمکانی (SMCE) )مطالعه موردی: حوضهآبخیز شهرستان بن استان چهارمحالوبختیاری(مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبرهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طرح های آبخیزداری بیولوژیک و سدهای اصلاحی سنگ و سیمان با ارزیابی چندمعیاره مکانی (مطالعة موردی: حوزه آبخیز قورچای رامیان)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1925 بار

نمودار سالانه مقالات علی اکبر جمالی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی اکبر جمالی


به اشتراک گذاری صفحه علی اکبر جمالی

کلیدواژه های مهم در مقالات علی اکبر جمالی

پشتیبانی