بهرهگیری از کشاورزی دقیق راهکاری برای توسعه پایدار گیاهان دارویی (مطالعه موردی:پهپاد)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

55

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_076

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

استفاده از فناوری های پیشرفته و سازگار با محیط زیست نظیر کشاورزی دقیق یکی از راهکارهای مهم توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. کشاورزی دقیق یا کشاورزی خاص مکانی شامل مدیریت سطوح کوچک در مزرعه بوده که سطح را با تاکید بر نیازهای کشاورزان افزایش می دهد. در این نوع مدیریت، میزان صحیح نهاده ها در مقیاس مناسب مکانی و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) نوعی از مدیریت کشاورزی دقیق بوده که اطلاعات محصولات را جمع آوری یا در سمپاشی، کوددهی و کاشت مورد استفاده قرار می دهد. مزایای استفاده از پهپادها شامل تجزیه و تحلیل توپوگرافی و خصوصیات خاک، کاشت، سمپاشی، نظارت بر محصول، آبیاری و ارزیابی سلامت می باشد. بنابراین، با توجه به روند افزایشی گیاهان دارویی چون زعفران در الگوهای مختلف کاشت به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، پیشنهاد می شود جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی این گونه ها از کشاورزی دقیق و پهپادها استفاده شود.

کلیدواژه ها:

پهپاد ، پرنده هدایت پذیر از دور ، فناوری پیشرفته و سازگار با محیط زیست ، مدیریت مکانی

نویسندگان

سرورخرم دل
سرور خرم دل

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

امیربرزگر
امیر برزگر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند