ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدحسن سیاری زهان

Mohammadhasan Siyari

ریاست دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177189)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسن سیاری زهان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
قائم مقام رئیس همایش
عضو کمیته علمی - هیات داوران

مقالات محمدحسن سیاری زهان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در کشاورزی پایداراولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهاثر رطوبت، عمق و بافت خاک بر سبز شدن علف هرز اُزمک (Cardaria draba)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی برعملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگرداندومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش شوری و کاربرد سیلیس برخصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرددرلوبیا Phaseolus vulgarisدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسیلیس و شوری براجزاء عملکرددرگیاه لوبیا (Phaseolus vulgarisدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنوع خاکسترگیاهی برشاخصهای مرتبط با جوانه زنی دورقم گیاه Triticum aestivum Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبیاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوریسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر نیتروژن موجود در اندام هوایی گندمدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیاندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائناتدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L)چهارمین همایش ملی زعفران1394
18دریافت فایل PDF مقالهمطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستیچهارمین همایش ملی زعفران1394
19دریافت فایل PDF مقالهاثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبیدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی، بیولوژیک و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژی سیاهدانه (.Nigella sativa L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
24دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescenss) و اسیدهیومیک بر عملکرد خلر (. Lathyrus sativus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس فلورسنس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشدی خلر (.Lathyrus sativus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
26دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر دیاتومیت و پودر پیاز زعفران بر میزان فراهمی نیتروژن خاکشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص های رشدی و مقدار فسفر در نهال های پستهشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های انرژی در باغات بادام (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست1399
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست1399
30دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk)اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
31دریافت فایل PDF مقالهدر اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزهاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. )دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع کود نیتروژن و میزان آن بر خصوصیات رشدی علف هرز یولاف وحشی (. Avena fatua L )پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم درشهرستان قائناتدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت تأثیر هالوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه ریحان سبز basilicum (Ocimum) و گشنیز Coriandrum sativumدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیفیت آب آبیاری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گیاه رازیانه (Fueniculum vulgare Mill)، شوید (Aniethum graveolens) و شنبلیله (Trigonella foenicum graecum .L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390

مقالات محمدحسن سیاری زهان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قایناتفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قایناتفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیکفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
4دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای رقابتی گندم (Triticum astivum L.) و چاودار (Secale cereale) در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل عکس عملکردفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
7دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و کیفی زنیان (Carum copticum)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (.Triticum aesativum L) و چاودار (.Secale cereale L) در شرایط رقابتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 212 بار

نمودار سالانه مقالات محمدحسن سیاری زهان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدحسن سیاری زهان


به اشتراک گذاری صفحه محمدحسن سیاری زهان

پشتیبانی