ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای غلامرضا زمانی

Gholamreza Zamani

دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178304)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا زمانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا زمانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا زمانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته اجرایی کنفرانس

مقالات غلامرضا زمانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندماولین همایش سازگاری با کم آبی1386
2دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبیاولین همایش سازگاری با کم آبی1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تأثیر میراگرهای XADAS در عملکرد یک سازه بتنی شش طبقهسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی1387
4دریافت فایل PDF مقالهکمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجنددومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
5دریافت فایل PDF مقالهاثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندمدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعهدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
7دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی)هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
8دریافت فایل PDF مقالهافزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشکاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
9دریافت فایل PDF مقالهبهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آباولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه آفتابگردانهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
11دریافت فایل PDF مقالهکاهش خسارات ناشی از شوری آب آبیاری با محلولپاشی سولفات آهن در گیاه آفتابگردانهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام پاییزه گلرنگاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ در منطقه بیرجنداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
14دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر ژنوتیپ های آفتابگردان در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی چهار رقم آفتابگرداناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علفکش تریفلورالین (EC 48%)روی ترکیب گونهای و وزن خشک علفهایهرز آفتابگردان .(Helianthus annuus L.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
17دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط بر خصوصیات مورفولوژیکی ارقام سویااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
18دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا در کشت مخلوطاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کیفی زرشک بی دانه ( Berberis Vulgaris L.) تحت تاثیر زمانهای مختلف برداشت میوه 1 در دو منطقه با آب و هوایی متفاوتششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
20دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط مختلف انبارداری بر روی شاخص های جوانه زنی بذور اسموپرایم شده سویااولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کلزاBrassica napus L.)تحت تنش شوریاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و محلول پاشی روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annus L.)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
23دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus.annuus L.)همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف1390
24دریافت فایل PDF مقالهاثر اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی سویا (. Glycine max L ) تحت تنش شوریپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی توجه تیم ایمنی به عوامل روحی - روانی و تاثیر آن برکاهش حوادث شغلیاولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)1390
26دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط بین جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور عسلویه)کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میراث فرهنگی – تاریخی در حوزه گردشگری فارس )مطالعه موردی: تحقق آرمان توسعه پایذار شهر شیرازاولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار1390
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مزرعه ای بر قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر برخی از علف های هرز مشکل ساز ، تحت شرایط آبیاری با آبهای شورهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
29دریافت فایل PDF مقالهنقش سرمایه اجتماعی در بهره وری، تعالی و تربیت نیروی انسانی در منطقه عسلویه باتاکید بر سال جهاد اقتصادیکنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی1390
30دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی برعملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگرداندومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روستا ونقش آن درگردشگری پایدارروستاییهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل سطوح توسع یافتگی در مناطق 9 گانه شهر شیرازهمایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها1390
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک آفتابگرداناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
35دریافت فایل PDF مقالهنگاه بومی به ابعاد مختلف امنیت ، راهگشای توسعه پایدار در مرزهای ایرانهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر وقوع جرم (مطالعه موردی:زندانیان زندان عادل آباد شیراز سال 1390)همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مولفه های ارزشی جامعه در کاهش آسیبهای اجتماعی در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان لامرد)همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان1390
38دریافت فایل PDF مقالهسنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت (مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389)همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان1390
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوریاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی(مطالعه موردی افراد باسواد 18 سال به بالای شهرستان لامرد)همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرآهن برعملکرد اجزاء عملکرد و صفات مورفولوژیک هیبرید اروفلور آفتابگردان تحت شرایط تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات آهن برعملکرد اجزای عملکردوبرخی خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط همبستگی و رگرسیونی بین عملکرد و برخی صفات هیبرید ایروفلور آفتابگردان تحت شرایط محلول پاشی با سولفات آهن وتنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی واحد سازمان منطقه ویژه عسلویه)دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تاریخ کاشت برعملکردو اجزای عملکردارقام جدید گلرنگ درمنطقه سیستاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش شوری و کاربرد سیلیس برخصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرددرلوبیا Phaseolus vulgarisدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسیلیس و شوری براجزاء عملکرددرگیاه لوبیا (Phaseolus vulgarisدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنوع خاکسترگیاهی برشاخصهای مرتبط با جوانه زنی دورقم گیاه Triticum aestivum Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی دبیران متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر شیراز 1392دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
50دریافت فایل PDF مقالهفراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجندسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
51دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با استفاده از مدل شبکه عصبی وتجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی و نساجی)دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
54دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بیوپرایم با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
55دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتری های دارای فعالیت ACCدی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تش شوریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز علف پشمکی ( Bromus tectorum ) و جوموشی ( Hordeum morinum ) تحت تأثیر دما، کیفیت آب و مدت خیساندنپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثردما، کیفیت آب و مدت خیساندن بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز ازمک (. Cardaria draba L) و تلخه (. Acroptilon repens L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهاثر کیفیت و حجم آب سمپاش برای کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش تری فلوکسی سولفورون سدیم در کنترل علف های هرز پنبه (Gossypiumhirsutum L) در منطقه بیرجندپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش تری فلوکسی سولفورون سدیم در کنترل علف های هرز پنبه (.Gossypium hirsutumL) در شرایط تنش خشکیپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انتقال مجدد ماده خشک ساقه تحت تاثیر تراکم کاشت در چهار رقم سورگوم دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و علوفه ذرت علوفه ای در منطقه بیرجنددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری برخصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف هرز تاج خروس (Amaranthus retrofelxus L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزرعه ای اثر شوری روی صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی و عملکرد ارقام و لاینهای منتخب برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و خشکی بر شاخصهای جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه سربیشهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهاثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور توده بومی اسپند (Peganum harmala)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمادهی مرطوب و جیبرلیک اسید بر شکستن خواب بذر علف هرز بزدندان Tragus racemosus (L.) AlI.سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی متغیر های کلان اقتصادی و شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش RAV هم جمعیاولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاصله آبیاری اول و دوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام پنبههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
71دریافت فایل PDF مقالهاثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
72دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برصفات مورفولوژیک، غلظت عناصر سدیم و پتاسیم واجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L رقم آزادکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و روش های متفاوت کنترل علفهرزذرت برعملکرد واجزای عملکرد ذرت در شرایط اقلیمی خرم آباداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش کنترل شیمیائی و تلفیقی علف های هرز و نقش آن ها بر عملکردواجزاءعملکرد ذرت درخرم آباداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
75دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف ورمی کمپوست و تراکم کشت گیاهچه بر اجزای عملکرد ریزغده سیب زمینیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ورمی کمپوست و تراکم کشت گیاهچه بر استولونزایی سیب زمینی در شرایط گلخانه ایسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر غلظت عناصر سدیم و پتاسیم و زیست توده علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
79دریافت فایل PDF مقالهاثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور اسپند (Peganum harmala) منطقه مهموییششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
80دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی توده های اسپند در پاسخ به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول 6000ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
81دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بستر بذر زودهنگام و زمان اعمال کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرزششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بستر بذر زودهنگام بر زیست توده و تراکم علف های هرز مزرعه ذرتششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبیدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
84دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های سبز شدن گیاه شورزی خرفه تحت تنش شوریاولین همایش ملی شورورزی1396
85دریافت فایل PDF مقالهنقشه های مفهومی و اهمیت آنها در آموزش شیمیدهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران1397
86دریافت فایل PDF مقالهDifferent aspects of epilepsy in children of and adultsپانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران1397
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
88دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند به کمک مدل ها و سناریو های گزارش پنجم تغییر اقلیماولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
89دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر اقلیم بر دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیماولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش آبی بر صفات شاخص برداشت، بهره وری آب و بیوماس سه رقم گندم نان در منطقه بیرجنددهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
91دریافت فایل PDF مقالهطراحی نقشه مفهومی در مبحث «رد پای گازها» از کتاب شیمی دهم متوسطه نظری و نقش آن بر آموزش شیمی سبز و توسعه پایداریازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران1399
92دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی ضوابط لرزه ای آیین نامه FEMA 356و آیین نامه ASCE 41-13 بر اساس سطوح عملکردسومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
93دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولیسومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1398
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های آب و برق منطقه ای شهر کرمانسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
95دریافت فایل PDF مقالهتجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسیبیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1394
96دریافت فایل PDF مقالهسطح بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی استان های ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسیکنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران1395
97دریافت فایل PDF مقالهعدم تقارن اطلاعات مالی و حسابداری در اقتصاددومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
98دریافت فایل PDF مقالهاثرات تغییر الگوی مصرف خانوارهای روستایی بر تولید بخش های مختلف استان سیستان و بلوچستان: رویکرد داده-ستانده منطقه ایهمایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای1395
99دریافت فایل PDF مقالهریشه یابی اقتصادی جرماولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی تلاطم بازدهی سهام صنایع فرآورده های نفتی، زغال سنگ و محصولات شیمیاییاولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی1394
101دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفیکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی1394
102دریافت فایل PDF مقالهسنجش ریسک و رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه ی آن با انحراف معیارچهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری1394
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر نرخ بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و دارویی با رهیافت تحلیل خودرگرسیون برداری تابلویی( P-VAR)دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1394
104دریافت فایل PDF مقالهقیمتگذاری اوراق اختیار فروش تبعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بلک-شولزاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
105دریافت فایل PDF مقالهForecasting Water Pollution with Regard to Macroeconomic Variables in Iranکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
106دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی فنی صندوق های سرمایه گذاری مشترکهمایش بین المللی مدیریت1393
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سیاست های نظام بانکی بر بازار سرمایه بر اساس چارچوب اقتصاد اسلامینخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
108دریافت فایل PDF مقالهکاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی درتعیین الگوی بهینه زراعی با تاکید برپایداری منابع طبیعی و محیط زیست درشهرستان جیرفتدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
109دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی برندهای تجاری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایراناولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
110دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریسک نقدینگی بر ضریب سودآوری سیستم بانکداری ایراناولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هذفمنذ کردن یارانه ها بر بهره وری باغات پسته شهرستان رفسنجاندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
112دریافت فایل PDF مقالهمیزان اثر بخشی شاخص های بازاریابی بانکی در عملکرد شعب با استفاده ازتلفیق تکنیک های AHP FUZZY و TOPSIS فازیچهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی 1391
113دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوک های مالی بر اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکناولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها1391

مقالات غلامرضا زمانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمی لوبیا Phaseolus vulgaris در تنش شوریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر علف هرز بزدندان (Tragus racemosus L. AlI.)فصلنامه حفاظت گیاهان1395
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت نخود (.Cicer arietinum L) رقم آزادفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ، درصد جذب نور و رابطه ی آنها با عملکرد دانه آفتابگردانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی خصوصیات کیفی خلر (Lathyrus sativus L.)به تراکم و تاریخ کاشت در شرایط بیرجندفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum Lفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپسماندگندم و تراکم آفتابگردان برزیست توده علف های هرز وعملکرد آفتابگردانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (.Triticum aesativum L) و چاودار (.Secale cereale L) در شرایط رقابتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیکفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص های ETDI و SPIپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L. رقم آزاددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دانه رست گندم (Triticum aestivum L.) و علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی(B.juncea L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای رقابتی گندم (Triticum astivum L.) و چاودار (Secale cereale) در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل عکس عملکردفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات کیفی و تحلیل عملکرد گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) طی دوره رشد این گیاه در شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرددوفصلنامه اسلام و مدیریت1398
22دریافت فایل PDF مقالهمداخله گران در حوزه سلامتمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1397
23دریافت فایل PDF مقالهنقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهریفصلنامه راهبرد1397
24دریافت فایل PDF مقالهرقابت تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
25دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1393
26دریافت فایل PDF مقالهمعیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجنددو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهرانپژوهشهای مدیریت عمومی1395
29دریافت فایل PDF مقالهتجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی)فصلنامه پژوهشنامه بیمه1394
30دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین توسعه مالی و مصرف انرزی: مقایسه بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفتهفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVARفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1396
32دریافت فایل PDF مقالهمعمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایرانفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادیکشورهای درحال توسعهدوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1394
34دریافت فایل PDF مقالهاثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای وارداتکشورهای عضو منادوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیاست هدفگذاری تورم در اثرگذاری شوک های نفتی بر تجارت خارجی ایرانفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1396
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین المللی و تاثیر آن بر انتقال تابع عرضهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
37دریافت فایل PDF مقالهاثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایرانفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1393
38دریافت فایل PDF مقالهDeveloping Integrated Model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Data Mining to Evaluate Performance of Logistics Service Suppliersفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 716 بار

نمودار سالانه مقالات غلامرضا زمانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با غلامرضا زمانی


به اشتراک گذاری صفحه غلامرضا زمانی

پشتیبانی