کاربرد مدل های یادگیری ماشین در برآورد مکانی فسفر و پتاسیم خاک در بخشی از اراضی دشت آبیک

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREO-35-4_005

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1400

چکیده مقاله:

مدل­سازی و نقشه­برداری توزیع مکانی عناصر غذایی گیاه در خاک اهمیت ویژه­ای در افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و نیل به توسعه پایدار دارد. این پژوهش باهدف تهیه نقشه­های رقومی دو عنصر مغذی فسفر در دسترس (Pav) و پتاسیم قابل تبادل (Kex) خاک با استفاده از مدل­های یادگیری ماشین (MLM) شامل جنگل تصادفی (RF)، کوبیست (CB)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و k – نزدیک­ترین همسایگی (k-NN) در دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰- ۱۵ سانتی­متر در بخشی از اراضی دشت آبیک صورت پذیرفت. در راستای این هدف ۲۷۸ خاک رخ مطالعاتی در منطقه مورد­مطالعه حفر و پس از نمونه­برداری از افق­های مورد­نظر، خاک­ها برای انجام آزمایش­های مورد­نیاز به آزمایشگاه منتقل شد. ارزیابی کارایی MLM بر اساس روش اعتبارسنجی متقابل با ۱۰-گام صورت پذیرفت. نتایج مدل­سازی حاکی از آن است که مدل RF نسبت به سه مدل دیگر در برآورد مکانی Pav و Kex در دو عمق موردمطالعه دارای بیشترین میزان صحت و حداقل مقدار خطا بود. در عمق ۰-۱۵ سانتی­متر طبق آماره­های ضریب همبستگی تطابق (CCC) برای Pav مقادیر ۸۴/۰، ۷۴/۰، ۴۸/۰ و ۳۵/۰ و حداقل مقدار میانگین ریشه مربعات خطا نرمال شده (NRMSE) ۳۸/۰، ۵۴/۰، ۷۰/۰ و ۸۰/۰ به ترتیب توسط مدل­های RF، CB، k-NN، SVR و برای Kex در همین عمق مقادیر CCC برابر ۸۲/۰، ۷۲/۰، ۷۰/، ۴۷/۰ و NRMSE ۲۵/۰، ۳۴/۰، ۳۶/۰ و ۴۵/۰ به ترتیب توسط مدل­های RF، CB، SVR، k-NN مشاهده گردید. نتایج مشابهی برای لایه ۳۰-۱۵ سانتی متر به دست آمد. اهمیت نسبی متغیرهای محیطی موید نقش­ موثرتر ویژگی­های خاک نسبت به سایر متغیرهای محیطی در برآورد Pav و Kex بود. با توجه به نقشه­های پهنه­بندی دو عنصر مغذی و غالب بودن کاربری ­زراعی در اراضی موردمطالعه، بخش­های عمده­ای از منطقه بر اساس مقادیر استاندارد Pav دارای کمبود بود. بنا بر این، به­منظور افزایش بهره­وری و بهبود مدیریت حاصلخیزیخاک استفاده از کودهای فسفات با نظارت کارشناسان خاک توصیه می­شود.  

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدروح اله موسوی

دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

فریدون سرمدیان

استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمود امید

استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

پاتریک بوگارت

استاد دانشکده محیط زیست و علوم زمین، دانشگاه کاتولیک لوون، لوون، بلژیک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • خزائی، ا.، ع. بستانی و ن. دواتگر. ۱۳۹۶. تغییرات مکانی ...
 • زارعیان، غ ر.، م. ه. فرپور، م. حجازی و ا. ...
 • طاعتی، ع.، ف. سرمدیان، ح ر. متقیان و س. ر. ...
 • موسوی، س.ر.، ف. سرمدیان و ا. رحمانی. ۱۳۹۸. مدل سازی ...
 • علمداری، پ.، و. کامرانی و م. ح. محمدی. ۱۳۹۴. ارتباط ...
 • Adhikari, K., P.R., Owens, A.J., Ashworth, T.J., Sauer, Z., Libohova, ...
 • Bogunovic, I., P., Pereira, & C., Brevik. ۲۰۱۷. Spatial distribution ...
 • Carter, M.R. &G., Gregorich. ۲۰۰۷. Soil sampling and methods of ...
 • Gao, L., M., Huang, W., Zhang, L., Qiao, G., Wang, ...
 • Gao, X.S., X.I.A.O., Yi, L.J., Deng, Q.Q., LI, C.Q., Wang, ...
 • Hashemi, S.S, & , Abbaslou. ۲۰۱۶. Potassium reserves in soils ...
 • Hengl, T., M., Nussbaum, M.N., Wright, G.B., Heuvelink, & , ...
 • Hengl, T., M.A., Miller, J., Križan, K.D., Shepherd, A., Sila, ...
 • Khaledian, Y. & A., Miller. ۲۰۲۰. Selecting appropriate machine learning ...
 • Kingsley, J., S.O., Lawani, A.O., Esther, K.M., Ndiye, O.J., Sunday, ...
 • Kuhn, M. & , Johnson. ۲۰۱۳. Applied predictive modeling. New York: ...
 • Ludwick, A.E., L.C., Bonezkowski, C.A., Bruice, K.B., Campbell, R.M., Millaway, ...
 • Ma, Y., B., Minasny, & , Wu. ۲۰۱۷. Mapping key ...
 • Matinfar, H.R., Z., Maghsodi, S.R., Mousavi, & , Rahmani. ۲۰۲۱. ...
 • Mendes, W.D.S., J.A.M., Dematte, D.F.U., Salazar, & T.A., Amorim. ۲۰۲۰. ...
 • Minasny, B. & B., McBratney. ۲۰۱۶. Digital soil mapping: A ...
 • Oliver, M. A, & , Webster. ۲۰۱۴. A tutorial guide ...
 • Padarian, J., B., Minasny, & B., McBratney. ۲۰۲۰. Machine learning ...
 • Parsaie, F., A.F., Firouzi, S.R., Mousavi, A., Rahmani, M.H. Sedri, ...
 • Staff, S.S., ۲۰۱۴. Keys to Soil Taxonomy, ۱۲th Edn Washington. DC: ...
 • Suleymanov, A., E., Abakumov, R., Suleymanov, I., Gabbasova, & , ...
 • Srisomkiew, S., M., Kawahigashi, & , Limtong. ۲۰۲۱. Digital mapping ...
 • Taghizadeh-Mehrjardi, R, K., Schmidt, N., Toomanian, B., Heung, T., Behrens, ...
 • Tu, C., T., He, X., Lu, Y., Luo, & , ...
 • Wang, J., B., Fu, Y., Qiu, & , Chen. ۲۰۰۱. ...
 • Wang, S., X., Jin, K., Adhikari, W., Li, M., Yu, ...
 • Wilding, L.P. ۱۹۸۵. Spatial variability: its documentation, accomodation and implication ...
 • Zhang, B., D.A., MacLean, R.C., Johns. & S., Eveleigh. ۲۰۱۸. ...
 • Zhou, T., Y., Geng, J., Chen, C., Sun, D., Haase, ...
 • نمایش کامل مراجع