آقای دکتر یحیی عجب شیرچی

Dr. Yahya Ajabshirchi

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399118)

11
14
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی