آقای دکتر کامبیز افروز

Dr. Kambiz Afrooz

عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (456375)

13
6
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی