آقای دکتر بهروز دستار

Dr. Behrouz Dastar

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186214)

56
59
1
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب راهنمی کاربردی ارزیابی کیفیت تخم مرغ (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) - 1390 - فارسی

سوابق استادی