آقای دکتر امید عشایری زاده

Dr. Omid Ashayerizadeh

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414167)

15
12
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی