تاثیر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی برجمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF08_077

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی اثر کنجاله کنجد با و بدون اسیدآلی بر جمعیت میکروبی بلدرچین ژاپنی می-باشد. این آزمایش به تعداد 336 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه ژاپنی در طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل4×2 انجام شده است. فاکتور اول آن شامل 2 سطح با و بدون اسید آلی و فاکتور دوم آن شامل 4 سطح 0%،25%، 50% و 75% کنجاله کنجد جایگزین، کنجاله سویا بود. در پایان طرح در 39 روزگی از هر واحد آزمایشی دو قطعه بلدرچین ژاپنی که نزدیکترین میانگین وزنی بودند انتخاب گردید جهت آزمایشات کشت میکروبیمورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داده است که شمارش تعداد کل باکتری ها در ایلیومدر تیمارهای حاوی اسیدآلی توصیه شده اثرمعنی داری را نشان دادند (P> 0/05). تعداد کلنی های کل باکتری،لاکتوباسیل ها و کلی فرم ها در ایلیوم در همه گروها از نظرآماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند (P<0/05).

نویسندگان

فاطمه حسام

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام وطیور

محمود شمس شرق

دانشیارتغذیه طیور

بهروز دستار

استاد تغذیه طیور

امید عشایری زاده

استادیار تغذیه طیور