آقای دکتر رضا فتوحی قزوینی

Dr. Reza Fotohi Ghazvini

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180014)

37
30
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی