ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای هادی پیرسته انوشه

Hadi

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182404)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی هادی پیرسته انوشه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
مدیرداخلی

مقالات هادی پیرسته انوشه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز آبی و تنشدرمراحل متفاوتبر عملکرد و اجزای پنج هیبرید ذرت در جنوبتهراننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی آللوپاتی اندام های متفاوت چهار گیاه دارویی بعنوان علفکش زیستی برای کنترل یولاف وحشی درکنار گندمدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد چندهیبرید ذرت درشرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثرپیش تیمارهای متفاوت برویژگیهای جوانه زنی بذرکلزاBrassica napus L.) رقم طلایهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر پرایمینگ های مختلف برمولفه های جوانه زنی بذرآفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اکسین و سایتو کینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی ارقام گندم شیراز و یاواروس در شرایط تنش خشکی انتهای فصلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتعدیل اثرات تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد گندم نان و ماکارونی با کاربرد سایکوسل و سالیسیلیک اسیددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جواولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم نیک نژاداولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سایکوسل در تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتحمل لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی به سطوح متفاوت شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک تحت تاثیر برهمکنش مقادیر بقایا و فواصل آبیاری در سامانه حفاظتیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جوسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه های جو تحت تاثیر تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد جو تحت تاثیر غلظتهای متفاوت محلولپاشی سالیسیلیک اسید در شرایط شورسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد، محتوی خاکستر و عناصر اندام هوایی دو گونه سالیکورنیا در شرایط آبیاری با آب خلیج فارسپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهپایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشورسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تحمل به شوری برخی گیاهان داروییاولین همایش ملی شورورزی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبهبود جوانه زنی سالیکورنیا با پیش تیمار جیبرلیک اسید در سطوح مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه سالیکورنیا با استفاده از درصدهای مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
21دریافت فایل PDF مقالهمروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزیاولین همایش ملی شورورزی1396
22دریافت فایل PDF مقالهوزن تر و خشک دو گونه سالیکورنیا تحت تاثیر کاربرد چای ورمی کمپوست و سطوح متفاوت شوریاولین همایش ملی شورورزی1396
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر عملکرد علوفه در سیستم های متفاوت کشت مخلوط سورگوم-کوشیااولین همایش ملی شورورزی1396
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پتانسیل دارویی گیاهان شورزی در راستای توسعه سیستم های شورورزیاولین همایش ملی شورورزی1396
25دریافت فایل PDF مقالهتولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شوراولین همایش ملی شورورزی1396
26دریافت فایل PDF مقالهEffect of magnified and equality of irrigation water in the soil saturated hydraulic conductivity and the soil water infiltration in clay loam soil during the growth stages ofbarley crop (Hordium vulgare L.)کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
27دریافت فایل PDF مقالهEnergy Enhancement of a solar collector through Reflective Effects of Different Surfacesدومین کنفرانس سالانه انرژی پاک1391

مقالات هادی پیرسته انوشه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علف هرز یولاف وحشیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایهفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
5دریافت فایل PDF مقالهپاسخ جوانه زنی، رشد اولیه و فنولوژی جو به پیش تیمار بذر و محلول پاشی سالیسیلیکاسید تحت شرایط تنش شوریفصلنامه تحقیقات غلات1396
6دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم نان و ماکارونی به تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی در مزرعه و گلخانهفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
7دریافت فایل PDF مقالهدست ورزی صفات مورفو- فیزیولوژیک گندم نان و گندم ماکارونی با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط متفاوت آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
8دریافت فایل PDF مقالهپاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو به محلول پاشی شاخساره ای سایکوسلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
9دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های متفاوت سالسیلیک اسید بر ویژگی های کمی و کیفی جو در شرایط تنش شوریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت و زمان بهینه محلول پاشی سالیسیلیک اسید برای بهبود رشد جو در شرایط شوردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره وری آبنشریه پژوهش های خاک1396
13دریافت فایل PDF مقالهCOMPUTING THE EIGENVALUES OF CAYLEY GRAPHS OF ORDER p2qمجله ساختارهای جبری1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 485 بار

نمودار سالانه مقالات هادی پیرسته انوشه طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با هادی پیرسته انوشه


به اشتراک گذاری صفحه هادی پیرسته انوشه

کلیدواژه های مهم در مقالات هادی پیرسته انوشه

پشتیبانی