ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای هادی پیرسته انوشه

Hadi

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182404)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو کمیته اجرایی کنفرانس
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی هادی پیرسته انوشه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو کمیته اجرایی کنفرانساولین همایش ملی شورورزی

مقالات هادی پیرسته انوشه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز آبی و تنشدرمراحل متفاوتبر عملکرد و اجزای پنج هیبرید ذرت در جنوبتهراننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی آللوپاتی اندام های متفاوت چهار گیاه دارویی بعنوان علفکش زیستی برای کنترل یولاف وحشی درکنار گندمدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد چندهیبرید ذرت درشرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثرپیش تیمارهای متفاوت برویژگیهای جوانه زنی بذرکلزاBrassica napus L.) رقم طلایهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر پرایمینگ های مختلف برمولفه های جوانه زنی بذرآفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اکسین و سایتو کینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی ارقام گندم شیراز و یاواروس در شرایط تنش خشکی انتهای فصلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتعدیل اثرات تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد گندم نان و ماکارونی با کاربرد سایکوسل و سالیسیلیک اسیددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جواولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم نیک نژاداولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سایکوسل در تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتحمل لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی به سطوح متفاوت شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک تحت تاثیر برهمکنش مقادیر بقایا و فواصل آبیاری در سامانه حفاظتیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جوسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه های جو تحت تاثیر تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد جو تحت تاثیر غلظتهای متفاوت محلولپاشی سالیسیلیک اسید در شرایط شورسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد، محتوی خاکستر و عناصر اندام هوایی دو گونه سالیکورنیا در شرایط آبیاری با آب خلیج فارسپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهپایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشورسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تحمل به شوری برخی گیاهان داروییاولین همایش ملی شورورزی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبهبود جوانه زنی سالیکورنیا با پیش تیمار جیبرلیک اسید در سطوح مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه سالیکورنیا با استفاده از درصدهای مختلف شوری آب دریااولین همایش ملی شورورزی1396
21دریافت فایل PDF مقالهمروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزیاولین همایش ملی شورورزی1396
22دریافت فایل PDF مقالهوزن تر و خشک دو گونه سالیکورنیا تحت تاثیر کاربرد چای ورمی کمپوست و سطوح متفاوت شوریاولین همایش ملی شورورزی1396
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر عملکرد علوفه در سیستم های متفاوت کشت مخلوط سورگوم-کوشیااولین همایش ملی شورورزی1396
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پتانسیل دارویی گیاهان شورزی در راستای توسعه سیستم های شورورزیاولین همایش ملی شورورزی1396
25دریافت فایل PDF مقالهتولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شوراولین همایش ملی شورورزی1396

مقالات هادی پیرسته انوشه در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 79 بار

نمودار تولید سالانه مقالات هادی پیرسته انوشه

تماس با هادی پیرسته انوشه


به اشتراک گذاری صفحه هادی پیرسته انوشه

پشتیبانی