آقای دکتر محمد میرزایی حیدری

Dr. Mohammad Mirzaei Heydari

Associate professor, Agricultural Faculty, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477595)

32
20
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی