آقای دکتر علی عمارلو

Dr. Ali Ammarellou

استادیار پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ، دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474812)

21
17
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی