آقای دکتر یاسر یعقوبیان

Dr. Yasser Yaghoubian

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (278551)

77
23
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهشی (1390-1399)