کنفرانسهای برگزار شده انجمن آبیاری و زهکشی ایران

تاکنون 5 کنفرانس توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن آبیاری و زهکشی ایران به صورت زیر است: