تعیین توابع انتقالی در خاک های رسی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,862

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI10_573

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385

چکیده مقاله:

آب در خاک به دو صورت اشباع و غیراشباع حرکت می کند . معمولاً حرکت آب در خاک و در ناحیه رشد ریشه بصورت غیراشباع است . منحنی رطوبتی خاک یکی از ویژگیهایی است که این بخش را بصورت کمی توصیف می کند . برای توضیح کمی منحنی رطوبتی ازروش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود . اندازه گیری مستقیم این ویژگی وقت گیر و هزینه بر می باشد . به همین جهت روش های غیرمستقیم که ارزان و سریع می باشند مورد توجه قرار گرفته اند . یکی از این روش های غیرمستقیم، استفاده از توابع انتقالی خاک یا PTFs می باشد . این توابع ویژگی های دیریافت خاک رااز ویژگی های زودیافت آن براورد می کنند . باتوجه به اینکه بخش زیادی از خاک های کشور را خاک های رسی تشکیل می دهند و به دلیل وقوع فرآیندهایی همچون آماس، جریان ترجیحی و ناپایداری جبهة رطوبتی، ویژگی های هیدرولیکی این خاک ها کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است ، لذا امکان تخمین ویژگی های هیدرولیکی آنها با روش های غیرمستقیم به منظور استفاده مطلوب و پایداراز این خاکها مورد توجه این پژوهش بوده است .

نویسندگان

الهام مطلبی

دانشجوی دکتری خاکشناسی واحد علوم و تحقیقات

مهدی همایی

دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

ابراهیم پذیرا

استاد واحد علوم و تحقیقات تهران