ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای نجف هدایت

Njaf Hedayat

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177121)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی نجف هدایت در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات نجف هدایت در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی کاویتاسیون در سرریزهای اوجی با استفاده از روش احجام محدوددومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
2دریافت فایل PDF مقالهشبیه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدها با استفاده از مدل شبیه ساز HEC-ResSim (مطالعه موردی: سد مخزنی دز)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
3دریافت فایل PDF مقالهمکان‌یابی محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی به کمک (مطالعه موردی دزفول) GISدومین کنفرانس سراسری آب1388
4دریافت فایل PDF مقالهمش بندی رودخانه ها با استفاده از نرم افزار Gridmeister، مطالعه موردی رودخانه دزهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی شکست سد در کانال ها به روش حجم محدودنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر روند رسوبگذاری و میزان آورد رسوب رودخانه ها به مخازن سدها بر اساس روش های FAO و USBR(مطالعه موردی: سد مخزنی کرخه در شمال غربی خوزستان)دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیده ترسیب در مقاطع مختلف کانال ها و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دز در ایران)دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و سه بعدی تأثیر پارامتر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبیدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل و تخریب سازه های مهمدر شبکه آبیاری دز و راهکارهای اصلاح سازه هاسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی چمن گرمسیری درخاک زراعی و مقایسه آن با نیاز ابی چمن مرجع درمنطقه زاهدانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات دما بر رفتار سازه ای سدهای بتنی قوسی مطالعه موردی سد دزسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و سه بعدی الگوی جریان در آبگیری جانبی با زوایای مختلف از مسیر مستقیمسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت دبی بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل عددی سه بعدیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
14دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی سه بعدی از الگوی جریان در آبگیری جانبی با نسبتهای عرض مختلفسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فرآیند فرسایش و ترسیب در بالا دست سازه های آبگیر ت مطالعه ی موردی کانالهای آبگیر شرق و غرب بند انحرافی دز در خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحلیلی برآوردانتقال رسوب درکانال اصلی سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب سد انحرافی دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARCسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
18دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی روند رسوبگذاری درمخزن سد کرخه با استفاده از مدل ریاضی GSTARS-3سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در برآورد نشت در سدهای خاکی - مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحلیلی برآورد انتقال رسوب در کانالهای بتونی مطالعه موردی کانال غرب دز با استفاده از برنامه کامپیوتری SHARCسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبیه سازی خاک نیمه اشباع در برآورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شبیه سازی فیلتر و زهکش در براورد نشت در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی کرخه خوزستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر چند عامل مؤثر بر میزان آبگیری جانبی از مسیر مستقیم با استفاده از مدل سه بعدی عددیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نشت در سدهای خاکی با هسته رسی با استفاده از نرم افزار seep/w مطالعه موردی سد کرخه در استان خوزستانششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند رسوبگذاری و علل و عوامل آن در سد انحرافی دزهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
26دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی الگوی جریان در سازه های آبگیر و مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر واحیای نهرقدیمی داریون با استفاده از نرم افزار Flow3dهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف پایه پل در کانال قوسی با استفاده از Fluentهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
28دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی جریان با استفاده از مدل FLOW 3D در محل سد انحرافی دزهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در دهانه آبگیرها توسط نرم افزار Flow3D (مطالعه موردی آبگیرهای وصیله و قدس سد انحرافی حمیدیه)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رسوب در کانال های بتونی توسط نرم افزار شارک (SHARC) مطالعه موردی کانال غرب دزهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی در تحلیل دینامیکیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی وزنی در تحلیل های دینامیکیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شیب کف مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی وزنی درتحلیل های دینامیکیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول مخزن برتنشهای وارد به بدنه سدهای بتنی درتحلیل دینامیکیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
35دریافت فایل PDF مقالهتصویر تأسیسات آب‌رسانی سنتی به عنوان جایگزین برای قنوات در شکوفایی دزفول بزرگهمایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول1390
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین راندمان حل تله اندازی در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفولهمایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول1390
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدل شارک (بررسی سال‌های 1380 تا 1390)همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول1390
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رسوب درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده ازمدل شارک بررسی سالهای 1380-1390ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
39دریافت فایل PDF مقالهتعیین راندمان تله اندازی درآبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول با استفاده از مدلشارکششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانی با استفاده از کدهای عددی با دو روشVOF و Mixtureنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
41دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شوراولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملی مورفولوژی بستر رودخانه در پایین دست سد تنظیمی دز وارائه پیشنهادات نوین کاربردیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
43دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر طوق بر الگوی سرعت جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- Dپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل با استفاده از مدلFlow- Dپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدلهای مختلف آشفتگی k-ε در جت جریبن دایره ای با استفاده از برنامه FLUENTاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر رسوبگذاری بالادست کانال های آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دز بر شبکه آبیاری و مزارع پایین دست اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی1392
47دریافت فایل PDF مقالهکنترل رسوب پشت بند انحرافی دز اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی1392
48دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه بندی سیل گیر با استفاده از نرم افزار WMS در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز گاماسیاب استان کرمانشاه)همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل بهینه عددی برای بررسی جریان بر روی سرریزهای پلکانی با نرم افزار Fluentهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد هسته ی مرکزی سد خاکی البرز در مقابل با نشت با استفاده از seep/w و مقایسه با نتایج ابزار دقیقهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی نشت در بدنه ی سد خاکی البرز با استفاده از seep/wهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین راندمان تله اندازی در آبگیرسد تنظیمی دز با استفاده از مدل شارکهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
53دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از منطق فازیسومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهنگام سیلاب درمخازن سد با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
55دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از سیاست پنج مرحله ایسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی وکنترل دریچه های سرریزسد به منظورتنظیم سیلابهمایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری1395
57دریافت فایل PDF مقالهتنظیم سیلاب با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسدچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رسوب در کانال سبیلی دزفول و مقایسه آن با کانال غرب دز با استفاده از نرم افزار (Sharc)همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ارتفاع آب روی سازه ی درآپ بر حداکثر عمق حفره ی آبشستگی پایین دستهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر دبی جریان بر آبشستگی موضعی پایین دست سازه ی درآپهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عمق آب موجود در پایاب سازه ی درآپ بر میزان آبشستگیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ارتفاع سازه ی درآپ بر آبشستگی موضعی پایین دستهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
63دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیاز آبی گیاهان زراعی غالب توسط مدل CropWat در منطقه شرق دز (کانال E4)همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری و رهکشی دز کانال E4 منطقه شرق دزهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رسوب گذاری در کانال های آبرسانی با استفاده ازFlow 3D (مطالعه موردی :کانال سبیلی دزفول)ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران1397
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ی لوله های پلی اتیلن HDPE با لوله های GRP در کانال های آبرسانی دو خط فاصلهدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 133 بار

نمودار تولید سالانه مقالات نجف هدایت

تماس با نجف هدایت


به اشتراک گذاری صفحه نجف هدایت

پشتیبانی