آقای دکتر سعید صوفی زاده

Dr. Saeed Soufi zadeh

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183312)

24
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی