آقای عباس احمدی

Abbas Ahmadi

دبیر آموزش و پرورش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110084)

160
14
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی الهیات فرهنگیان طالقانی قم1392-1396