آقای دکتر کامران فیضی

Dr. Kamran Feizi

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181835)

15
75
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی